मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|लावणी|अंधारातील लावणी|
बीज तसे अंकूर भासलिस, गुण...

लावणी ६६ वी - बीज तसे अंकूर भासलिस, गुण...

लावणी म्हणजे गीत, नृत्य आणि अदाकारी यांचा त्रिवेणी संगम. लावणी शृंगाराची खाण आणि महाराष्ट्राची शान आहे.


बीज तसे अंकूर भासलिस, गुण घेउनि उठले ।
सकळ रुपाचें तेज सखु तुझ्या वदनीं एकवटलें ॥धृ०॥
मीपण मिरवुनि सदा नुरे जें नटपणांत नटलें ।
तुझे नटपणापुढें तयाचें मन संशय फिटले ।
किंचित्‌ न फुटे भ्रम अशा या वृत्ती संधींत ठसले ।
उभे थव्याचे थवे पाहुनी तुज ह्रदयीं चाठकले ॥१॥
अमरपुरीचा सुमुदाय तुझा ग नारी भाव दिसला तसा ।
साधुनी पाहतां हावभाव जिकडे डाव पावे (?) असा ।
फोडुनी चित्तांतील भाव बसविला आव न कळे असा ।
नाहीं याचा भंरवसा रसा नेशिल ह्रदय बहाली ॥२॥
येवढी चांगट असुन राखिले त्या वजन आपल्या ।
तिळतुल्य तव स्वरूप पाहुन तुज आपल्या ।
आधीं विषयवासना जयाच्या सर्वांगी तिपल्या ।
त्या पश्चात्तापाच्या योगें विरहित तप तिपल्या ।
तसेच तव सदगुणे दुर्बुद्धी समूळ खपल्या ।
मनशांतीच्या बळे कल्पना तूं रंगीच्या वपल्या (?) ॥३॥
निर्मळ गंगेचें नीर तसें मन स्थीर दिसलें तुझें ।
मधें मळाजळ समिर वाटतें क्षीर प्रियकर रसे ।
तद्वत तव देहास धीर बहुत गंभीर स्नेहरसें ।
होनाजी बाळा म्हणे, अशी पाहुं वृत्ती घाली असे ॥४॥

N/A

References : N/A
Last Updated : November 11, 2016

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP