TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|लावणी|अंधारातील लावणी|
सख्या, चल घरिं माझ्या । घ...

लावणी ५ वी - सख्या, चल घरिं माझ्या । घ...

लावणी म्हणजे गीत, नृत्य आणि अदाकारी यांचा त्रिवेणी संगम. लावणी शृंगराची खाण आणि महाराष्ट्राची शान आहे.


लावणी ५ वी
सख्या, चल घरिं माझ्या । घरिं माझ्या ।
जीव पायावरि तुझ्या ॥धृ०॥
रात्रंदिस जपते । कधीं येशील म्हणुन टपते ।
हतरूण मज खुपते । सेजेवर देहा रुपते ।
अंतरीं तपते । ही जपमाळ जपते ॥
करिते ध्यानपुजा ॥१॥
कष्टी तरमळते । डोळ्यांतुन जळ गळतें ।
काळिज कळवळतें । जसें गगन कोसळतें ।
तिळ तिळ मनिं जळते । खळखळ दु:ख उसळतें ।
तुझविण नाहीं मजा ॥२॥
ही वस्त सापडली । गांठ उभयतां पडली ।
जडुं नये प्रीत जडली । बरि ममता आवडली ।
नवती पुरी चढली । हिरा हिरकणी भिडली ।
मी पाच, तूं सबज्या ॥३॥
नव्हे कीं रे वरवरची । स्वतां सिद्ध मी घरची ।
मुद्रिका तव करिंची । म्हणती तुझ्या पदरची ।
विनंती परोपरीची । नको म्हणुं बाहेरची ।
मला बुट रेज्या ॥४॥
केलें आर्जवणें । मजला तुला रिझविणें ।
जनाला लाजिवणें । जें लागेल तें पुरविणें ।
होनाजी बाळा म्हणे, स्नेह शेवटीं लावणें
साक्षीला शिवगिरिजा ॥५॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T12:54:19.8900000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

चाटू

 • पु. मोठया ढेंकणासारखा एक जलकीटक . 
 • वि. १ लांचखाऊ . २ मूठचेप्या दाव्या ; लांच देणारा . [ चाटणें ] 
 • पु. १ लांकडाची पळी ( स्वयंपाकाची ); डाव ; चमचा . जैसा चाटू क्षीरीआंत । - एभा १० . ४६७ . पुरुष चाटूकरूनि चरु चाटी । - यथादी १३ . ६२ . २ नाव चालवितांना पाणी तोडण्याचें हत्यार ; वल्हें . ३ मोहाचीं फुलें ज्या भांडयांत कुजत ठेवतात त्याच्या तोंडावर ठेवण्यासाठीं लांकडाचें केलेलें , शंकराच्या पिंडीसारखें हंडयाच्या तोंडाच्या आकाराहून कमी आकाराचें जें भांडें तें . - बदलापूर ३१० . [ प्रा . चट्टु ; पं . चट्टू ; हिं . चाटी ] 
RANDOM WORD

Did you know?

I want Ganesh Puran marathi book which is on your site by Balbheem Bhat.
Category : Puranic Literature
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.