मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|लावणी|अंधारातील लावणी|
अर्धे उरावर पदर नदर तुझी ...

लावणी ११२ वी - अर्धे उरावर पदर नदर तुझी ...

Nलावणी म्हणजे गीत, नृत्य आणि अदाकारी यांचा त्रिवेणी संगम. लावणी शृंगाराची खाण आणि महाराष्ट्राची शान आहे.


अर्धे उरावर पदर नदर तुझी गर गर गर फिरे भवतालीं
ठमकत चमकत चाल चालशी हंसतमुखें नखर्‍याखालीं ॥धृ०॥
शहर पुण्याचे रस्ते हवाशिर, संगिन कामें चिरंबदी ।
सकुमार पाउलें, झडल तुझी बोटावरची रंगमेंदी ।
हळु चाल, हळु चाल, जोडा घाल, गडे गरम जरीचे तिनबुंदी ।
नको नाक नेउं वरते, कळले उषण न सोसे तुज अगदीं ।
वेव्हार झाला बंद, दिसा बुधवारामधी पडली मंदी ।
बिनपैशाविण लोक धावती शहाणेसुरते रणफंदी ।
सदा हस्ती मस्तींत मस्त तशी धुंद होउन बाहेर आली ।
नार नव्हे नागीण मुसाडी मारित जाते मतवाली ॥१॥
गोजिरवाण्या गोर्‍या पोटर्‍या, पातळ नितळ नीट कांडें ।
दाती धरुनिया दोन्ही चालतां रस प्यावा जाउन तोंडे ।
मांडया पडतां दृष्टी चिरांतुन, शरिर होईना मग थंडें ।
तगमग करितां प्राण ठेवावे वाटत बांधुन दोरखंडें ।
चहुकडुन डळमळित झळाळित कोंबडीचे केवळ अंडें ।
चरकीं धरूनिया विधिनें उतरलें सुवर्ण सैसें आज भांडें ।
सर्वांगामधिं व्यंग नसे, कशि नखोनखीं भरली लाली ।
कंबर पाहुन सिंह मस्तकीं येकांतिं बैसुनि धुळ घाली ॥२॥
चंद्रहार पोटावर मिरवे, पदरांतुन मारी लहरा ।
वर मोत्यांचा सुढाळ कंठा, शुभ्र दिसे वर उर सारा ।
कुचजोडी संगीन चेंडू, निवार्‍यास धरला थारा ।
अण्या दोन्ही समसमान लाविल्या, कंचुकींतुन करिती मारा ।
अवळुन कवळुन भोगुं पलंगीं, असा कधीं येइल पहारा ।
शरीर जाते जळुन रुपाचा दृष्टी भरून पहातां तोरा ।
पिवळें दिसतें अंग, पाचवें आजच नहाणें घरिं नहालीं ।
निर्मळ कांती, कोमल काया, ऋणानुबंधें अजि पाहिली ॥३॥
रत्नजडित मणि पेंडी हिर्‍याची, चकचकाट कंठाभवतीं ।
ओठ लाल पवळ्याच्या वेली, मधीं झळकती दंतपंक्ति ।
घोसदार नासाग्र, नथेवर सर्जेच्या शोभा देती ।
कसुन भुवया नैनबाण मारितां चुराडा होय छाती ।
ज्याचे दैवीं असल पलंगीं तोच हिची भोगील नवती ।
काय इतरांचा पाड ! होइल कीं जीवाची सगळ्या माती ।
गंगु हैबती म्हणे खुशालींत भोगी पति रंगित महालीं ।
महादेव कविराज कवीचे छंद रसिक गोडया चाली ॥४॥

N/A

References : N/A
Last Updated : November 11, 2016

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP