मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|लावणी|अंधारातील लावणी|
आज या हो मंदिरीं । थाट क...

लावणी १५० वी - आज या हो मंदिरीं । थाट क...

लावणी म्हणजे गीत, नृत्य आणि अदाकारी यांचा त्रिवेणी संगम. लावणी शृंगाराची खाण आणि महाराष्ट्राची शान आहे.


आज या हो मंदिरीं ।
थाट करुनि उभी मी द्वारीं ॥धृ०॥
गोड गुणाची मशिं प्रीत करावी ।
शरण आल्यावर माझी लाज धरावी ॥१॥
चंचळ प्रकार सख्या मजवर कां केले ? ।
तुजला पाहतां तप्त शरीर हें झालें ॥२॥
हितगुज माझें आतां किति समजावूं ? ।
धरुनिया पदरीं तुम्हां पलंगीं नेऊं ॥३॥
मी आसलाची आसलपण किति पाहतां ? ।
दाहा घरचीं दाहा द्वारें पुजितां ॥४॥
आलक आसल शोधुनी पाहावें ।
दासी पदरची मला पदरीं धरावें ॥५॥
नाथकृपेनें सखे भरपाई झाली ।
रामा म्हणे, तुझी मर्जी मिळाली ॥६॥

N/A

References : N/A
Last Updated : November 11, 2016

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP