TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|लावणी|अंधारातील लावणी|
जाते सासर्‍या, कां तरी कष...

लावणी १०८ वी - जाते सासर्‍या, कां तरी कष...

लावणी म्हणजे गीत, नृत्य आणि अदाकारी यांचा त्रिवेणी संगम. लावणी शृंगाराची खाण आणि महाराष्ट्राची शान आहे.


लावणी १०८ वी
जाते सासर्‍या, कां तरी कष्टी निजला ?
अंत:करणापासुन रजा द्या मजला ॥धृ०॥
रसिक रसेल्या प्राणसख्या, या जवळी ।
जगा ज्योत मी सुंदर राजसबाळी ।
काढ मुखांतुन अधर वदन कवटाळी ।
तुझि आठवण, घातली कुसंबी चोळी ।
रडत फुदत ह्रदय धरून कवटाळी ।
तुझि प्रीत तोडिना मी कवणे काळीं ।
अक्षयी रहाते, असा ईस्वर कोठें पुजिला ॥१॥
जाते समयीं आलें पुसायासाठीं ।
दोन तर्‍हेच्या सांग छबेल्या गोष्टी ।
सद्‌गदित होऊन धरावें पोटीं ।
चैन पडल की काय गेल्यापाठीं ।
आवड तुला पाह्याची रे मला मोठी ।
कुठवर वर्णूं ? प्राण उरला कंठीं ।
द्वारी तुमचा मैत्र कीं कुजबुजला ॥२॥
प्राणवल्लभा, असुन पराची जाया ।
गोउन वचनीं कशी लाविलिस माया ? ।
जसा कर्दळी कोंब तशी तुझी काया ।
या उपरांतिक कधीं गवसल भोगाया ? ।
चंचल वृत्ती शांत करावी सखया ।
कवळुन धरिते, मुखीं घालते विडिया ।
सख्या तुझे धारानीं प्राण हा झिजला ॥३॥
बहुत प्रकारें आर्जवीत मैत्राला ।
दोहो महिन्यांचा खचित वायदा केला ।
पिवळा पीतांबर अपहस्तकीं नेसविला ।
देउन अलींगन घालवीत गेला ।
बाळा बहिरुचेंकवच विषाचा प्याला ।
गावुन वचनीं अग्नींतुन निघाला ।
धोंडीराज म्हणे चातुर ऐकुन रिझला ।
तुकाराम विश्राम जिवाचा भजला ॥४॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T12:54:26.3600000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

घोंगाट

  • न. १ माशांचा , मुंग्यांचा गुणगुणाट . २ माशांचा थवा , समुदाय ; घोळका . जें का खरकटलें मरकटलें । अत्यंत घोंगाणें घोंगाळिलें । - हंको . ३ ( ल . ) लोटालोटी ; झोंबाझोंबी ; घेघेमार ; झोड ; झूम ; रेटारेटी . उ० भिकार्‍यांची भिक्षा मिळविण्यासाठीं इ० ( क्रि० पडणें ; बसणें ; जमणें ; उडणें ). घोंगट पहा . ४ गोंगाट पहा . 
  • न. १ तोंडावरून घेतलेलें वस्त्र ; बुरखा ; घुंगट पहा . २ ( ल . ) भरलेलें आभाळ ; पाऊस डवरून आलेलें आकाश . ( क्रि० घालणें ). [ सं . गुठ - गुंठन ; हिं . घुंघट ] 
  • न. १ तोंडावरून वस्त्र , बुरखा घेतलेली अवस्था ; घुंगट . ( क्रि० घालणें ; मारणें ; घेणें ). आज काय घोंगाट घालून बसलास ? २ पावसाचें अवडंबर ; अंधारी ; मळभ . पावसानें घोंगाट घातला आहे . घोंगट ; घोंघट पहा . [ घोंग ] 
  • न. १ घों घों शब्द करणार्‍या , घोंगावणार्‍या माशांचा समुदाय ; गोंगाट . २ घुंगुरटे ; मज सिंहासि बळ दाविसी । घोंगटाचें । - कथा ३ . १० . ७९ . ३ झट ; लचांड ; झेंगट ; शुक्लकाष्ठ . [ घ्व . घों . ] 
More meanings
RANDOM WORD

Did you know?

एखाद्या वास्तुला वास्तुशास्त्रानुसार कोणतेच उपाय नसल्यास, मग कांहीे उपाय आहे काय?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.