TransLiteral Foundation
संस्कृत सूची|शास्त्रः|आयुर्वेदः|सार्थ माधवनिदान|
अनाहरोगनिदान

माधवनिदान - अनाहरोगनिदान

" शरिरेंद्रिय-सर्वात्मा संयोगधारी जीवितम् " अशी जीवनाची आयुर्वेदीय, व्यापक व्याख्या आहे.


अनाहरोगनिदान

 आनाहरोगाचीं कारणें. प्रकार व लक्षणें.
आमं शकुद्धा निचितं क्रमेण भूयो विबद्धं विगुणानिलेन ॥
प्रवर्तमानं न यथास्वमेनं विकारमानाहमुदाहरन्ति ॥१॥
तस्मिन्भवत्यामसमुद्भवे तु तृष्णाप्रतिश्यायशिरोविदाह: ॥
आमाशये शूलमथो गुरूत्वं ह्रत्स्तम्भउद्नारविघातनं च ॥२॥
स्तम्भ: कटीपृष्ठपुरीषमूत्रे शूलेऽथ मूर्च्छा शकृतश्च छर्दि: ॥
श्वासश्च पक्वाशयजे भवन्ति तथाऽलसोक्तानि च लक्षणानि ॥३॥

रोग्याच्या शरीरात आम आणि मल क्रमाने सांचत गेले व दूषित वायूमुळे त्यांचा अवरोध होऊन त्यांची जशी प्रवृत्ती व्हावयास पाहिजे तशी झाली नाही, तर त्यांमुळे जो रोग होतो त्यास आनाह असे म्हणतात. याचे प्रकार तोन आहेत ते :--- पहिला आमापासून उत्पन्न होतो. त्यांत आमाशयात वेदना, जडत्व, तहान, पडसे. श्वास, शूल, मूर्च्छा, अंग जड होणे, ढेकर न येणे, यांतीवाटे मल पडणे, डोक्याचा दाह होणे, हृदय, कंबर व पाठ ताठणे आणि मलमूत्रांचा अवष्टंभ होणे ही लक्षणे उत्पन्न होतात व दुसरा पक्वाशयांत उद्भवतो. त्यात अलसकांमुळे (पोट फुगणे, मलावरोध होणे वगैरे) होणारे सर्व विकार द्दष्टीस पडतात.

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2015-06-24T13:49:38.4900000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

Godown Watchman cum lHamal

 • गोदाम पहारेकरी नि हमाल 
RANDOM WORD

Did you know?

pl. kartiksnanache ani kakadariche mahatva sangave ?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Total Pages: 46,537
 • Hindi Pages: 4,555
 • Dictionaries: 44
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Marathi Pages: 27,517
 • Tags: 2,685
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,230
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.