TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|शास्त्रः|आयुर्वेदः|सार्थ माधवनिदान|
गंडमालानिदान

माधवनिदान - गंडमालानिदान

" शरिरेंद्रिय-सर्वात्मा संयोगधारी जीवितम् " अशी जीवनाची आयुर्वेदीय, व्यापक व्याख्या आहे.


गंडमालानिदान

गंडमालानिदान

गंडमालानिदान.
कर्करधुकोलामलकप्रमाणै: कक्षांसमन्यागलवङक्षणेषु ॥
मेद:कफाभ्यां चिरमन्दपाकै: स्याद्नण्डमाला बहुभिस्तु गण्डै: ॥

रोगाच्या शरीरांत मेद आणि कफ हे वाढले असता त्यापासून त्याची मान, गळा, खांदे, काखा व जांगाडे यांच्या ठिकाणी बोर अथवा आवळा यांच्या एवढया ज्या लहान मोठया गांठी उत्पन्न होतात व फार दिवसांनी हळूहळू पिकतात त्या गांठींच्या समूहाला गंडमाला असे म्हणतात.

लक्षणें.
ते ग्रन्यय: केचिदवाप्तपाका: स्नवन्ति नश्यन्ति भवन्ति चान्ये ॥
कालानुबन्धं चिरमादधाति सैवापचीति प्रवदन्ति केचित्‌ ॥२॥
साध्या स्मृता पीनसपार्श्वशूलकासज्वरच्छर्दियुता न साध्या ॥३॥

त्यांपैकी काही गाठी पिकतात, काही स्रवतात, काहीं नाहीशा होतात व काही नव्या उद्‌भवतात व त्यापासून रोग्यास पुष्कळ दिवसपर्यंत पीडा सोसावी लागते. हिलाच कोणी अपची म्हणतात व ही बहुतकरून साध्य असते. पण जेव्हां ती पीनस, पार्श्चशूल, कस, ज्वर व छर्दि या उपद्रवांनी युक्त होते तेव्हा तिला असाध्यत्व येते.

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2015-06-24T13:49:41.0000000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

डांगवी

 • स्त्री. ख्याति ; प्रसिद्धि . बहुत जोडिल्या पुण्यराशी । डांगवी जाहली देशोदेशी । - महिकथा ३६ . ५९ . [ ध्व . डंग - डांग ] 
 • स्त्री. ( महानु .) दिवसां घोडी व रात्रीं स्त्री असणारा असा प्राणी पुरी ( रू ) वा राजाजवळ होता . ' डांगवा राजा ; डांगवी घोडी .' - डांगवी आख्यान . 
RANDOM WORD

Did you know?

शंखनादाविषयी कांही माहिती पाहिजे.
Category : Hindu - Puja Vidhi
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.