मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|अनुवादीत साहित्य|निर्णयसिंधु|तृतीयपरिच्छेद पूर्वार्ध|
तांबूलभक्षण

तृतीयपरिच्छेद - तांबूलभक्षण

निर्णयसिंधु ग्रंथामध्ये कोणत्या कर्माचा कोणता काल , याचा मुख्यत्वेकरून निर्णय केलेला आहे .


आतां तांबूलभक्षण सांगतो .

अथतांबूलभक्षणं चंडेश्वरः सार्धमासद्वयेदद्यात्तांबूलंप्रथमंशिशोः कर्पूरादिकसंमिश्रंविलासायहितायच मूलार्कचित्रकरतिष्यहरींद्रभेषुपौष्णेतथामृगशिरोदितिवासवेषु अर्केंदुजीवभृगुबोधनवासरेषुतांबूलभक्षणविधिर्मुनिभिः प्रदिष्टः ।

चंडेश्वर - बालकास अडीच महिने झाल्यानंतर प्रथम तांबूलभक्षण करवावें . तें तांबूल कर्पूरादि सकल पदार्थांनीं युक्त असें करुन भक्षण करवावें , तें विलास ( शोभा ) कारक व हितकारक होतें . मूल , अनुराधा , चित्रा , हस्त , पुष्य , श्रवण , ज्येष्ठा , रेवती , मृग , पुनर्वसु , धनिष्ठा ह्या नक्षत्रांवर , रवि , इंदु , गुरु , शुक्र , बुध ह्या वारीं तांबूलभक्षणाचा विधि ऋषींनीं सांगितला आहे . "

N/A

References : N/A
Last Updated : November 11, 2016

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP