Dictionaries | References
R

Râmâyaṇa

Râmâyaṇa ;Rāmāyaṇa  
Variations : Râm.; R.

  |  
अकोप   अग्निकेतु   अग्निशिख   अतिकाय   अम्बरीष   अमूर्तरजस्   अमूर्तरयस   अमरेश   अयोमुख   अर्चिष्मत्   अरुन्धती   अश्मक   अश्वग्रीव   अशोकवनिका   आग्रायण   आदिराज   आनन्द   आनन्दवर्धन   आयति   आयुष्मत्   आर्यक   आलम्ब   आहृत   इक्षुमती   इक्ष्वाकु   इन्दुमती   इन्द्रजित्   उग्रतेजस्   उडुपति   उदग्र   उदयन   उद्वह   उदारधी   उल्कामुख   ऋतधामन्   एकपिङ्ग   एकायन   ऐक्ष्वाक   ककुत्स्थ   केकय   कैकयी   कुकुर   कुञ्जर   कृतिरात   कपित्थक   कम्पन   कम्बुग्रीव   कुम्भ   कुम्भकर्ण   कर्णप्रावरण   कर्णवेष्ट   करम्भ   केरल   क्रोधवशा   क्रौञ्च   क्रौञ्ची   कल्माषपाद   कल्माषी   कवचिन्   कुशध्वज   कुशनाभ   कुशेशय   कुशाश्व   कुशिक   केशिनी   कृष्णवर्त्मन्   क्षमावत्‍   क्षान्ति   क्षाम   केसरिन्   काञ्चन   काञ्ची   काम्पिल्य   काम्बोज   काम्या   कार्पासिक   कालका   कालमुख   कालिन्दी   कालीयक   किष्किन्धा   कीर्तिमत्   कोसल   कौशिक   कौशिकी   कौसल्या   खलु   गन्धर्वी   गवाक्ष   गात्रवत्   गाधि   गोमुख   गोमती   चण्ड   चैत्ररथ   चेदि   चन्द्र   चित्रभानु   जम्बुक   जम्भक   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP