TransLiteral Foundation
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|अनुवादीत साहित्य|निर्णयसिंधु|तृतीयपरिच्छेद पूर्वार्ध|
पशुकृत्य

तृतीयपरिच्छेद - पशुकृत्य

निर्णयसिंधु ग्रंथामध्ये कोणत्या कर्माचा कोणता काल , याचा मुख्यत्वेकरून निर्णय केलेला आहे .


पशुकृत्य

आतां पशुकृत्य सांगतो -
अथपशुकृत्यम्‍ श्रीपतिः चित्रोत्तरावैष्णवरोहिणीषुचतुर्दशीदर्शदिनाष्टमीषु स्थानप्रवेशोगमनंविदध्यात्पुमान्पशूनांनकदाचिदेव चंडेश्वरः हस्तमूलविशाखासुरेवत्यांश्रवणेतथा मैत्रेचवारुणेश्रेष्ठंपशुक्रयणमुच्यते पूर्वात्रयामृतमयूखहुताशनेषुइंद्राग्निवाजिवसुवारुणशंकरेषु एतेषुगोमहिषदंतितुरंगमादिनानाप्रकारपशुजातिगतिः प्रशस्ता ॥

श्रीपति - “ चित्रा, तीन उत्तरा, श्रवण, रोहिणी, या नक्षत्रांवर; आणि चतुर्दशी, अमावास्या, अष्टमी या तिथींस पशूंचा गोठ्यांत प्रवेश आणि हिकडून तिकडे नेणें हें कधींही करुं नये. ” चंडेश्वर - “ हस्त, मूल, विशाखा, रेवती, श्रवण, अनुराधा, शततारका या नक्षत्रांवर पशु विकत घ्यावे. पूर्वा, पूर्वाषाढा, पूर्वाभाद्रपदा, मृगशीर्ष, कृत्तिका, विशाखा, अश्विनी, धनिष्ठा, शततारका, आर्द्रा, या नक्षत्रांवर; गाई, महिषी, हत्ती, घोडे इत्यादि नाना प्रकारच्या पशूंच्या जातींचें गमन प्रशस्त आहे. ”

अथगजदंतच्छेदः ज्योतिर्निबंधे त्वाष्ट्रेवैष्णव अश्विन्यामादित्येवसुदैवते दंतिनांशुभदंकर्मपुष्येहस्तेचकर्तनम्‍ अथनिक्षेपः भरणीत्रीणिपूर्वाणिआर्द्राश्लेषामघातथा चित्राज्येष्ठाविशाखाचमूलंमृगपुनर्वसू एभिर्दत्तंप्रयुक्तंचयद्यन्निक्षिप्यतेधनम्‍ पृष्ठतोधावमानस्यधनिनोनोपपद्यते ॥

आतां हस्तिदंतच्छेद सांगतो - ज्योतिर्निबंधांत - “ चित्रा, श्रवण, अश्विनी, पुनर्वसु, धनिष्ठा, पुष्य, हस्त, या नक्षत्रांवर हत्तीच्या दंताचें छेदन शुभदायक आहे. ” आतां ठेव ठेवणें, व्याजास लावणें वगैरे सांगतो - “ भरणी, पूर्वा, पूर्वाषाढा, पूर्वाभाद्रपदा, आर्द्रा, आश्लेषा, मघा, चित्रा, ज्येष्ठा, विशाखा, मूल, मृग, पुनर्वसु, या नक्षत्रांवर एकाद्यास द्रव्य दिलें, व्याजास लाविलें, किंवा एकाद्यापाशीं ठेविलें असतां तें पुनः परत मिळणार नाहीं. ”

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:50:20.0200000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

sprinkle irrigation

 • सिंचक जलपायन 
RANDOM WORD

Did you know?

shatshastra konati?
Category : Puranic Literature
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Total Pages: 46,537
 • Hindi Pages: 4,555
 • Dictionaries: 44
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Marathi Pages: 27,517
 • Tags: 2,685
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,230
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.