TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|अनुवादीत साहित्य|निर्णयसिंधु|तृतीयपरिच्छेद पूर्वार्ध|
कृषिकर्म

तृतीयपरिच्छेद - कृषिकर्म

निर्णयसिंधु ग्रंथामध्ये कोणत्या कर्माचा कोणता काल , याचा मुख्यत्वेकरून निर्णय केलेला आहे .


कृषिकर्म

आतां कृषिकर्म ( शेती ) सांगतो -
अथकृषिः राजमार्तंडः ऋक्षेषूत्तरपौष्णवैष्णवमघामूलानुराधाश्विनीप्राजापत्यकरद्विदैवतगुरुप्रालेयपादेषुच निर्दोषैर्वृषभैर्हलैश्चसुमनोमालाभिरभ्यर्चितैर्दत्वाक्षेत्रपतेर्बलिंहलधरः क्षेत्रंततः कर्षयेत‍ प्राजेशश्रवणोत्तरादितिमघामार्तंडतिष्याश्विनीपौष्णानुष्णमरीचयः शतभिषक्‍ स्वातीविशाखातथा जीवार्केंदुसितेंदुनंदनदिनेलग्नेचसौम्योदयेसस्यानांवपनेतथैवलवनेशस्तास्तथारोपणे चंडेश्वरः हस्तचित्रादितिस्वातीरेवत्यांश्रवणत्रये स्थिरलग्नेगुरोर्वारेबीजंधार्यंज्ञशुक्रयोः ॐधनदायसर्वलोकहितायदेहिमेधान्यंस्वाहा लेखयित्वाइमंमंत्रंधान्यागारेनिधापयेत् सस्यवृद्धिंपरांकुर्यात्पूजितंप्रतिपूजयेत् दक्षिणदिड्मुखगमनंगमनमभिनवासुनारीषु व्ययमपिसस्यधनानांनबुधाबुधवासरेकुर्युः शनिवारेचनोकार्योधनधान्यव्ययोबुधैः ॥

राजमार्तंड - “ तीन उत्तरा, रेवती, श्रवण, मघा, मूळ, अनुराधा, अश्विनी, रोहिणी, हस्त, विशाखा, पुष्य, मृगशीर्ष, या नक्षत्रांवर; क्षेत्रपतीला बलि देऊन नंतर दोषरहित वृषभ घेऊन त्यांना पुष्पांच्या मालांनीं अर्चित ( अलंकृत ) करुन नांगर बांधून शेतकर्‍यानें शेत नांगरावें. रोहिणी, श्रवण, तीन उत्तरा, पुनर्वसु, मघा, हस्त, पुष्य, अश्विनी, रेवती, मृगशीर्ष, शततारका, स्वाती, विशाखा, ह्या नक्षत्रांवर; गुरु, रवि, चंद्र, शुक्र, बुध या वारीं; शुभलग्नावर; शेतें पेरावीं, शेतें लावावीं आणि शेतें कापावीं. ” चंडेश्वर - “ हस्त, चित्रा, पुनर्वसु, स्वाती, रेवती, श्रवण, धनिष्ठा, शततारका, या नक्षत्रांवर; गुरु, बुध, शुक्र, यांच्या वारीं; स्थिरलग्नावर धान्य सांठवावें. ‘ ॐ धनदाय सर्वलोकहिताय देहि मे धान्यं स्वाहा ’ हा मंत्र लिहून धान्याच्या कोठारांत ठेवावा, म्हणजे धान्याची अत्यंत वृद्धि करील; कारण, धान्यदेवतेची आपण पूजा केली असतां ती देवता आपली पूजा करील. दक्षिण दिशेस गमन, नव्या स्त्रियेप्रत गमन, धान्याचा व धनाचा व्यय हे विद्वानांनीं बुधवारीं करुं नयेत. तसाच धनाचा व धान्याचा व्यय शनिवारीं करुं नये. ”

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T11:50:19.9270000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

भेणें-भेण्याभाव कीं भक्तिभाव

  • ज्या देवास लोक फार भितात त्यास किंवा जो लोकास फार आवडतो, ज्यावर त्यांची श्रद्धा असते अशाच देवांची लोक पूजा करतात. इतर देवतांस कोणी विचारीत नाहीं. ज्या मनुष्याबद्दल लोकांस भीति किंवा आदर वाटत असेल त्यासच कोणी किंमत देतात. 
RANDOM WORD

Did you know?

मरणानंतर पंचांगात नक्षत्र कां पाहतात? त्याचा प्रेताशी काय संबंध?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.