मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|अभंग संग्रह आणि पदे|ज्ञानदेवांच्या समाधीचे अभंग|
ऐसेअळंकापुरीचे ॥ भक्तनां...

अभंग ४३ - ऐसेअळंकापुरीचे ॥ भक्तनां...

श्री संत ज्ञानेश्वर महाराजांनी वयाच्या सोळाव्या वर्षी जीवंत समाधी घेतली, त्याने प्रभावित होऊन नामदेव महाराजांनी अभंग लिहीले.


ऐसेअळंकापुरीचे ॥ भक्तनांदतीदैवाचे ॥ जेकासागरभाग्याचे ॥ ज्ञानउदयोप्रकाशिते ॥१॥

मगषोडशउपचारी ॥ पूजाज्ञानदेवआदरी ॥ दिव्यवाद्यमंगळतुरी ॥ वोवाळितपंचआरतिया ॥२॥

ज्ञानसोपाननिवृत्ती ॥ मुक्ताईप्रत्यक्षज्योती ॥ वोवाळितीविष्णुमूर्ती ॥ चतुर्भुजपै ॥३॥

पीतांबरधारीश्याममूर्ती ॥ शंखचक्राचीआकृती ॥ उद्धवअक्रूरढाळिती ॥ चामरेवरी ॥४॥

प्रत्यक्षलक्ष्मीआपण ॥ दिव्यस्वरूपप्रसन्नवदन ॥ माजीमिरवेदिव्यसिंहासन ॥ त्यावरीआरूढले ॥५॥

पुढेगरुडजोडल्याकरी ॥ उभयपक्षांच्याफडत्कारी ॥ सूर्यलोपेतेजाकारी ॥ अमृतकरुणामाफक ॥६॥

गोपाळदेउडेउभे ॥ मंजुळपावेवेणुप्रभे ॥ शुभ्रकाळसुप्रभे ॥ माजीस्तुतीमांडलीज्ञानदेवे ॥७॥

नामाम्हणेऐका ॥ पुढेग्रंथाचीपीठिका ॥ तारीलसकळहीलोका ॥ एकेकअक्षरऐकता ॥८॥

N/A

References : N/A
Last Updated : December 14, 2007

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP