मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|अभंग संग्रह आणि पदे|ज्ञानदेवांच्या समाधीचे अभंग|
ऐसेभक्तजेउनीधाले ॥ समस्तप...

अभंग ३२ - ऐसेभक्तजेउनीधाले ॥ समस्तप...

श्री संत ज्ञानेश्वर महाराजांनी वयाच्या सोळाव्या वर्षी जीवंत समाधी घेतली, त्याने प्रभावित होऊन नामदेव महाराजांनी अभंग लिहीले.


ऐसेभक्तजेउनीधाले ॥ समस्तपांथिक उठले ॥ गोपाळेविडेदीधले ॥ आपुलेहाते ॥१॥

धन्यधन्यतेभोजन ॥ धन्यधन्यतेनिधान ॥ धन्यधन्यतेअंजन ॥ धन्यनारायणअलंकापुरी ॥२॥

विठ्ठलेदिधलेवचन ॥ यासीघालारेआसन ॥ तवउद्धवेआपण ॥ समस्ताबैसकारदिधले ॥३॥

पूजिलेगंधाक्षतालाउनी ॥ टिळेकर्पूरचंदनी ॥ ऐसीतियेवैकुंठभुवनी ॥ वैष्णवांसीपूजितसे ॥४॥

तवम्हणेरुक्मिणी ॥ नामाआणाबुजावूनी ॥ आपुलेनिहातेचक्रपाणी ॥ त्यासीग्रासघालावे ॥५॥

ऐसेसांगताहरीसी ॥ बुजावितीनामयासी ॥ तोस्फुंदतउकसाबुकसी ॥ मगचहूकरीउचलीला ॥६॥

सवेसंतांचामेळा ॥ तयामाजीपरब्रह्मपुतळा ॥ नामाबुजावोनितात्काळा ॥ देहावरीआणिला ॥७॥

तवविस्तारूनिआणिलीताटे ॥ षड्रसअन्नवरवटे ॥ रुक्मिणीनेजेथेवैकुंठे ॥ भक्तांसहितउभेअसे ॥८॥

नामयातेसंबोखोणिहरी ॥ बसविलेमांडियेवरी ॥ कवळघ्यावयामुखपसरी ॥ हरीचहूकरीघालीतसे ॥९॥

नामाआनंदेडुल्लत ॥ तृप्तझालाप्रेमेवोसंडत ॥ सकळसंतांकवळीदेत ॥ आपणनिजकरे ॥१०॥

N/A

References : N/A
Last Updated : December 14, 2007

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP