मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|अभंग संग्रह आणि पदे|ज्ञानदेवांच्या समाधीचे अभंग|
मगअष्टदिशाव्यापुनी ॥ तीर...

अभंग ३७ - मगअष्टदिशाव्यापुनी ॥ तीर...

श्री संत ज्ञानेश्वर महाराजांनी वयाच्या सोळाव्या वर्षी जीवंत समाधी घेतली, त्याने प्रभावित होऊन नामदेव महाराजांनी अभंग लिहीले.


मगअष्टदिशाव्यापुनी ॥ तीर्थेराहिलीस्थानोस्थानी ॥ अलंकापुरीपाटणी ॥ इंद्रायणीतटी ॥१॥

धन्यधन्यसृष्टीतळी ॥ कीर्तनकरितावैष्णवमेळी ॥ तेचतुर्भुजसकळी ॥ नरहोती ॥२॥

मगपुरीकाशीससांगितले ॥ कृष्णपक्षीयेथेपाहिजेआले ॥ येरूम्हणेस्वामीनेसांगितले ॥ तेशिरसावंदीन ॥३॥

देवम्हणेआम्हीतुम्ही ॥ पंढरीहूनसमागमी ॥ येउनीअलंकापुरग्रामी ॥ सकळतीर्थासहित ॥४॥

मगव्यासवाल्मीकबोलाविले ॥ त्यासहीहेतीर्थसंगितले ॥ तेहीशिवपीठऐसेम्हणितले ॥ जुनाटअसेकेशवा ॥५॥

याशिवतीर्थाचामहिमा ॥ कवणावर्णवेलपुरुषोत्तमा ॥ पंढरीपांडुरंगमहात्मा ॥ भीमातीरहीउत्तम ॥६॥

आणिऐकेसर्वोत्तमा ॥ येथेअधिकअष्टतीर्थेग्रामा ॥ पंचक्रोसीचीउपमा ॥ सिद्धहोतीतात्काळ ॥७॥

ब्रह्माविष्णुइंद्रतप ॥ आणियोगेश्वर उमप ॥ पाताळीशेषउपसमीप ॥ याजखालताआहे ॥८॥

स्कंदासीउपदेशस्थान ॥ लोहगिरीसीयेथून ॥ पुरीखापुण्यक्षेत्रमहिमान ॥ पूर्वीयेथूनचिझाले ॥९॥

येथूनभीमरथीनदी ॥ भीमाशंकरीनेलीनदी ॥ तेथुनीउगमीपडलीसर्वाआधी ॥ मगशंकरेतेथेस्नानकेले ॥१०॥

तेभीमामाहात्म्यप्रसिद्ध ॥ तोहासिद्धेश्वरअगाध ॥ महायोगेश्वरनिजबोध ॥ अलंकापूरपाटणी ॥११॥

ऐसेबोलतातत्क्षणी ॥ नामाआलालोटांगणी ॥ समाधीमूळपीठस्थानी ॥ अलंकापुरीज्ञानदेव ॥१२॥

N/A

References : N/A
Last Updated : December 14, 2007

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP