मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|अभंग संग्रह आणि पदे|ज्ञानदेवांच्या समाधीचे अभंग|
नित्य अनुष्ठानयातीर्थी ॥...

अभंग ४८ - नित्य अनुष्ठानयातीर्थी ॥...

श्री संत ज्ञानेश्वर महाराजांनी वयाच्या सोळाव्या वर्षी जीवंत समाधी घेतली, त्याने प्रभावित होऊन नामदेव महाराजांनी अभंग लिहीले.


नित्य अनुष्ठानयातीर्थी ॥ त्यांचेपूर्वज उद्धरती ॥ जेकाअन्नदानकरिती ॥ तेपावतीवैकुंठी ॥१॥

ऐसेतीर्थक्षेत्रसर्वोत्तम ॥ आणिकनाहीगायासीसम ॥ आदिविष्णुपरब्रह्म ॥ मूळपीठ ॥२॥

नवर्णवेयेथींचीथोरी ॥ प्रत्यक्षयेउनीश्रीहरी ॥ ज्ञानदेवकीर्तनगजरी ॥ समाधीभीतरीसुखरूप ॥३॥

अनंतपुण्यज्याचेगाठी ॥ तरीचज्ञानदेवपडेदिठी ॥ जोडेतपकोट्यानकोटी ॥ ऐसेधूर्जटीबोलिले ॥४॥

हेचिमहासिद्धाचेस्थळ ॥ शंकराचेमूळपीठनिर्मळ ॥ वासकेलियासर्वकाळ ॥ जालेनिर्मळदोषसर्व ॥५॥

अजानवृक्षातळीहरिकथा ॥ नित्यनरकरीजोतत्वता ॥ तोनजाययमपंथेसर्वथा ॥ ऐसेजगन्नाथबोलिले ॥६॥

द्वारीसुवर्ण अश्वत्थ ॥ नित्यपूजलियास्वस्थ ॥ लक्ष्मीनसांडीतयासकळ ॥ आर्तपुण्यहोती ॥७॥

नित्यप्रदक्षिणेपुण्यजोडेपवित्र ॥ पुण्येपूर्वजउद्धरत ॥ बेचाळीससहिता ॥ वैकुंठप्राप्ततयासी ॥८॥

नित्यविष्णूचेपूजन ॥ नित्यनामसंकीर्तन ॥ नित्यवैष्णवसंतभोजन ॥ धन्यपावनइहलोकी ॥९॥

नामाम्हणेअळंकापुर ॥ सर्वक्षेत्रामाजीमनोहर ॥ परमपवित्रमहापवित्र ॥ शैवशास्त्रप्रसिद्धअसे ॥१०॥

N/A

References : N/A
Last Updated : December 14, 2007

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP