मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|अभंग संग्रह आणि पदे|ज्ञानदेवांच्या समाधीचे अभंग|
परब्रह्मपरमूर्ती ॥ परंधा...

अभंग ५० - परब्रह्मपरमूर्ती ॥ परंधा...

श्री संत ज्ञानेश्वर महाराजांनी वयाच्या सोळाव्या वर्षी जीवंत समाधी घेतली, त्याने प्रभावित होऊन नामदेव महाराजांनी अभंग लिहीले.


परब्रह्मपरमूर्ती ॥ परंधामपरात्परकीर्ती ॥ परमप्रियपरंज्योती ॥ स्वातिस्मृतीस्वानुभव ॥१॥

अकळविकळनिरंजन ॥ ज्ञाताज्ञानविश्वघन ॥ संशयदृश्यनिरसन ॥ विश्वप्रिय ॥२॥

कमळनयनविकाशा ॥ ह्रदयकमळविलासा ॥ चरणकमळविश्वेशा ॥ चित्तमुखधाम ॥३॥

चराचरसच्चिदानंदांग ॥ शुद्धस्नानशंकरदिव्यांग ॥ विष्णूमूर्तिपांडुरंग ॥ सगुणरूपभीमातटी ॥४॥

सजळजळदघना ॥ सनदकोटीसूर्यकिरणा ॥ मुक्ताहारजडितरत्‍ना ॥ इरीटमुगुटविराजित ॥५॥

नीलोत्पलनीलवर्णा ॥ श्यामसुंदरामूर्तिघना ॥ स्तवितासहस्त्रवदना ॥ नकळेकाही ॥६॥

पाररजतमाचेमेहुडे ॥ पाहतातूनसापडे ॥ नाहीतुसीयापडिपाडे ॥ भूमंडळीदैवत ॥७॥

अनंतब्रह्मांडाधीशा ॥ गुणचवर्णपरेशा ॥ तुवाज्ञानदेवसर्वेशा ॥ आपणाऐसाठेविला ॥८॥

तवनिवृत्तीम्हणेआम्हादीनातारिले ॥ तुवानारायणावरीआदरिले ॥ सोपानतेथेयेणेघडले ॥ काय ॥९॥

नारायणेस्तुतीपरिसिली ॥ चित्तदेउनीआरक्तबोली ॥ तुम्हीगीतेवरीटीकाकेली ॥ तीमानलीसर्वासी ॥१०॥

नामाम्हणेसकळवैष्णव ॥ जाणूनशुद्धसर्वभाव ॥ संतोषलादेवराव ॥ तूयोगीशिवनिवृत्तिनाथा ॥११॥

N/A

References : N/A
Last Updated : December 14, 2007

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP