मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|अभंग संग्रह आणि पदे|ज्ञानदेवांच्या समाधीचे अभंग|
भक्तअमरस्वस्तिक्षेम ॥ चर...

अभंग २८ - भक्तअमरस्वस्तिक्षेम ॥ चर...

श्री संत ज्ञानेश्वर महाराजांनी वयाच्या सोळाव्या वर्षी जीवंत समाधी घेतली, त्याने प्रभावित होऊन नामदेव महाराजांनी अभंग लिहीले.


भक्तअमरस्वस्तिक्षेम ॥ चरनरजेडौरलेव्योम ॥ मगकैलासीमंदाकिनिसोम ॥ नीलकंठेशिरीधरिली ॥१॥

धन्यविष्णुचरणीचीगंगा ॥ पतनहोतामहालिंगा ॥ भीमरथीमृत्युलोकीसवेगा ॥ इंद्रायणीसमरस ॥२॥

भोगावतीपाताळागेली ॥ मगविष्णुचरणीगुप्तठेली ॥ त्रिंबकेसीखरी ॥३॥

मगकितीकाळीभागीरथी ॥ सगरउद्धरिलेत्वरिती ॥ भागीरथीआणिलीसारथी ॥ विष्णूतीर्थेकरूनिया ॥४॥

ऐशातिहीत्रिभुवनीज्याचीथोरी ॥ तोमुकुटमणिश्रीहरी ॥ त्यातेसोडलियामुक्तीचारी ॥ कायआम्हातारिती ॥५॥

सर्वतीर्थेज्याचेरंक ॥ आम्हीतयाचेसेवक ॥ ज्याचेनिनामेहेत्रैलोक्य ॥ नामघेतातरती ॥६॥

तोपूर्णबीजमंत्रआम्हीजाणे ॥ विष्णुविणकाहीनेणे ॥ पूर्णब्रह्मकायम्हणे ॥ हामहिमातूजाणसी ॥७॥

ज्ञानदेवेनमस्कारिलेहरी ॥ निवृत्तिसोपानझडकरी ॥ मुक्ताबाईभेटलीलौकरी ॥ ज्ञानदेवाकरीधरियेले ॥८॥

N/A

References : N/A
Last Updated : December 14, 2007

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP