मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|अभंग संग्रह आणि पदे|ज्ञानदेवांच्या समाधीचे अभंग|
तवबोलतउद्धव ॥ धन्यधन्यहो...

अभंग २६ - तवबोलतउद्धव ॥ धन्यधन्यहो...

श्री संत ज्ञानेश्वर महाराजांनी वयाच्या सोळाव्या वर्षी जीवंत समाधी घेतली, त्याने प्रभावित होऊन नामदेव महाराजांनी अभंग लिहीले.


तवबोलतउद्धव ॥ धन्यधन्यहोदेवाधिदेव ॥ धन्यधन्यज्ञानदेव ॥ निजभक्तआवडता ॥१॥

धन्यतीर्थ इंद्रायणी ॥ धन्यधन्यशूळपाणी ॥ तारकब्रह्मात्रिवेणी ॥ मिश्रितरूपेवाहतसे ॥२॥

चिंतामणीहेपाषाण ॥ दिव्यवनवल्लीजाण ॥ जेथेलागलेहरिचरण ॥ तेधन्यअलंकापुरी ॥३॥

जेथेसमाधिबैसता ॥ इंद्रासाव्हेयेतीतत्त्वतां ॥ वैकुंठाजाईलनिभ्रांता ॥ रामकृष्णउच्चारिता ॥४॥

यमनपाहेइकडे ॥ काळनमस्कारीवाडेकोडे ॥ म्हणतीपहाहोकेवढे ॥ भाग्यनामदेवाचे ॥५॥

ऐसेउद्धवसांगेरुक्मिणी ॥ होयम्हणतीचक्रपाणी ॥ पंढरीहूनहेजुनाटपुराणी ॥ शैवागमीबोलिलेसे ॥६॥

ज्ञानदेवेनमस्कारकेला ॥ नामाह्रदयीधरिला ॥ प्रीतीनेपुढतीआलिंगिला ॥ म्हणेधन्यधन्यरेसखया ॥७॥

नामालोळतगडबडा ॥ चरणरजालागीझालावेडा ॥ केशवम्हणेतूधडफुडा ॥ विष्णुभक्तसाचार ॥८॥

N/A

References : N/A
Last Updated : December 14, 2007

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP