मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|अभंग संग्रह आणि पदे|ज्ञानदेवांच्या समाधीचे अभंग|
ज्ञानदेवउभाजोडोनीहस्त ॥ ...

अभंग २ - ज्ञानदेवउभाजोडोनीहस्त ॥ ...

श्री संत ज्ञानेश्वर महाराजांनी वयाच्या सोळाव्या वर्षी जीवंत समाधी घेतली, त्याने प्रभावित होऊन नामदेव महाराजांनी अभंग लिहीले.


ज्ञानदेवउभाजोडोनीहस्त ॥ भक्तपहातीसमस्त ॥ विठोजीम्हणेकळलास्वार्थ ॥ याज्ञानांजनाचा ॥१॥

कैसेंओळखलेंत्याज्ञाना ॥ समाधानतयाध्याना ॥ मनींनाठवेंमीतूंपणा ॥ समाधिखुणाज्ञानासी ॥२॥

मगम्हणेविठोजीदातार ॥ समाधीतुजनिरंतर ॥ आतांप्रस्थानकरींसाचार ॥ मजनिरंतरआठवीं ॥३॥

कैसेपरीपूर्णवोळलें ॥ आपण समाधिरूप झालें ॥ मनातेंमनसमरसलें ॥ विठ्ठलस्वरूपीं ॥४॥

दशमीप्रस्थानाचासमयो ॥ एकादशीजागर उच्छावो ॥ द्वादशीक्षीराब्धिमोहोत्सवो ॥ ज्ञानदेवेंकेला ॥५॥

त्रयोदशीम्हणेपांडुरंग ॥ कांहींनकरींगाउद्वेग ॥ अळंकापुरींसमाधीप्रसंग ॥ करींकरींलवलाह्यां ॥६॥

मातारुक्मिणीवाढीताटीं ॥ विठोजीम्हणेउघडीदृष्टी ॥ तुजमजआहे नित्यभेटी ॥ येईपंढरीये ॥७॥

नामाम्हणेज्ञान उदयो ॥ अळंकापुरींसिद्धसमयो ॥ परीविठ्ठलीं मुरालाभवो ॥ याज्ञानदेवाचा ॥८॥

N/A

References : N/A
Last Updated : December 14, 2007

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP