मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|अभंग संग्रह आणि पदे|ज्ञानदेवांच्या समाधीचे अभंग|
तवपुसतीहोयमाता ॥ तुम्हीझ...

अभंग १५ - तवपुसतीहोयमाता ॥ तुम्हीझ...

श्री संत ज्ञानेश्वर महाराजांनी वयाच्या सोळाव्या वर्षी जीवंत समाधी घेतली, त्याने प्रभावित होऊन नामदेव महाराजांनी अभंग लिहीले.


तवपुसतीहोयमाता ॥ तुम्हीझणेखेदकरिताचिता ॥ तरीज्ञानासारिखाआता ॥ समाधीसीबैसविता ॥१॥

हेसांगावेसविस्तर ॥ याचेकोणकोणअवतार ॥ बंधुत्रिवर्गहेसाचार ॥ आणितेभगिनी ॥२॥

देवम्हणतीब्रह्माहोये ॥ सोपानदेवनेणसीकाय ॥ निवृत्तिशिवज्योतिर्मय ॥ ज्ञानदेव ब्रह्मनिघोट ॥३॥

ऐसेब्रह्माविष्णुहर ॥ मुक्ताईतेमूळमातासाचार ॥ तारावयाचराचर ॥ कलीमाजीअवतरली ॥४॥

रुक्मिणीपुसेदेवासी ॥ काकलीमाजीजनदोषी ॥ हेघातलीदेवापुसी ॥ तेसांगतीमहाविष्णु ॥५॥

तरीऐकेहोसाचार चित्ते ॥ तूकायनेणसीत्याव्यासाते ॥ ग्रंथीसांगीतलेभारते ॥ कलीमाजीजनदोष ॥६॥

कृष्णअवतार झाला ॥ पांडवीनिजठावटाकिला ॥ तेथोनी एकशुकजाहला ॥ जन्मेजयापासून ॥७॥

तयामागेविक्रमशक ॥ पुण्यपवित्रसकळलोक ॥ कलियुगीपुण्यश्लोक ॥ उज्जनीयेनांदत ॥८॥

तेणेएकशतपंचतीस ॥ हरिलेकलिकाळदोष ॥ पुढेशालिवाहनव्हावयास ॥ अवतारजाणपैठणी ॥९॥

तोशालिवाहन ॥ अठराहजारजाण ॥ ते क्षेत्रप्रतिष्ठान ॥ गंगातीरीप्रत्यक्ष ॥१०॥

याशकामाजीप्रथम ॥ राजाभोजउत्तम ॥ मगपुण्यपुरुष जन्म ॥ थोडेघेतीलकलियुगी ॥११॥

राजेभ्रष्टयवनझाले ॥ ठाईठाईदोषघडले ॥ मगयेहीअवतारघेतले ॥ कलिदोषहरावया ॥१२॥

रुक्मिणी म्हणेस्वामी ॥ सत्यसांगीतलेतुम्ही ॥ पुराणप्रसिद्धआम्ही ॥ अवतारचरित्रजाणतसो ॥१३॥

नामाम्हणेपुढेहेजन ॥ यवनसंसर्गेकठिण ॥ होतागातीहरिचेगुण ॥ तेउद्धरतीसर्वथा ॥१४॥

N/A

References : N/A
Last Updated : December 14, 2007

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP