मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|अभंग संग्रह आणि पदे|ज्ञानदेवांच्या समाधीचे अभंग|
नानागंधेतुळसीमाळा ॥ वैष्...

अभंग ३४ - नानागंधेतुळसीमाळा ॥ वैष्...

श्री संत ज्ञानेश्वर महाराजांनी वयाच्या सोळाव्या वर्षी जीवंत समाधी घेतली, त्याने प्रभावित होऊन नामदेव महाराजांनी अभंग लिहीले.


नानागंधेतुळसीमाळा ॥ वैष्णवीघातलियागळा ॥ नमस्कारकरितीगोपाळा ॥ चरणरजावंदिती ॥१॥

दोन्हीवाहेदेवडे ॥ संतसनकादिकगाढे ॥ जयजयकारेपुढे ॥ महाशब्दगर्जिन्नले ॥२॥

ऐसेइंद्रायणीच्यातटी ॥ हरीरुक्मिणीजगजेठी ॥ संतसनकादिकांचीगोमटी ॥ मांदीमिळालीअसे ॥३॥

तंवपुंडरीकेनमस्कारकेला ॥ म्हणेतूकागाविठोयेथेउगेला ॥ बहुतदिवसराहिला ॥ याज्ञानदेवाकारणे ॥४॥

तरीपंढरीहूनिहेश्रेष्ठ ॥ तूयेथेउभाअससीप्रगट ॥ भूमीउतरलेवैकुंठ ॥ ज्ञानदेवाकारणे ॥५॥

बहुतदिवसयेथेचिजाले ॥ मीदेखेविटेवरीजवपाउले ॥ तवनयनमाझेभुकेले ॥ नरहातीदेवराया ॥६॥

देवम्हणतीपुंडरिका ॥ तूभक्तमाझानिजसखा ॥ आणिहाज्ञानदेवदेखा ॥ दुजानदेखोत्रिभुवनी ॥७॥

हेसनकादिकमाझे ॥ यांचेसमागमेमाझेबीजे ॥ नामाडौरीनयाचेचरणरजे ॥ मगजावोरेपंढरीसी ॥८॥

N/A

References : N/A
Last Updated : December 14, 2007

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP