मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|अभंग संग्रह आणि पदे|ज्ञानदेवांच्या समाधीचे अभंग|
ऐसाएकमेळाभक्तांचा ॥ भोक्...

अभंग ३३ - ऐसाएकमेळाभक्तांचा ॥ भोक्...

श्री संत ज्ञानेश्वर महाराजांनी वयाच्या सोळाव्या वर्षी जीवंत समाधी घेतली, त्याने प्रभावित होऊन नामदेव महाराजांनी अभंग लिहीले.


ऐसाएकमेळाभक्तांचा ॥ भोक्ताहरीवैकुंठीचा ॥ उतरोनीअलंकापुरीसाचा ॥ करीभक्तांचाउत्साव ॥१॥

ऐसेजेवुनीधाले ॥ हरीकरीनिवाले ॥ मगसुखेरहिवासले ॥ सकळभक्तवैकुंठी ॥२॥

देवम्हणतीनिवृत्तीसी ॥ तुम्हीजावेत्रिंबकशिखरासी ॥ मगसमाधीसरसी ॥ गंगोदकेकरूनघ्यावी ॥३॥

तवसोपानम्हणेस्वामी ॥ पूर्वीबोलिलेतितुम्ही ॥ करेपाठारसंवत्सरग्रामी ॥ समाधिदेवोम्हणोनी ॥४॥

देवम्हणतीसंतासपुसा ॥ हाज्ञानदेव असेसरिसा ॥ हाहीदिव्यदेहीआम्हासारिखा ॥ येईलतेथवरी ॥५॥

मुक्ताईम्हणेदेवाधिदेवा ॥ आम्हीकरावीचरणसेवा ॥ तुझेनिविचारेकेशवा ॥ समाधिधनभक्तांशी ॥६॥

ऐसाकरितीविचार ॥ तवपातलेइंद्र ॥ भक्तीकेलाजयजयकार ॥ देवेदुंदुभीवाजविल्या ॥७॥

संतसनकादिकीस्तोत्रे ॥ मुखीआरंभिलीपवित्रे ॥ गातीहरिनामचरित्रे ॥ ऋषीजनसकळ ॥८॥

धन्यअळंकापुरीग्राम ॥ जेथेप्रत्यक्षपुरुषोत्तम ॥ उतरोनिवैकुंठधाम ॥ सोहळाकरीभक्तांचा ॥९॥

नामानाचेहरिचेद्वारी ॥ ब्रह्मांडगरजेजयजयकारी ॥ निवृत्तीसोपानम्हणेहरी ॥ आम्हानिरंतरीसांभाळी ॥१०॥

N/A

References : N/A
Last Updated : December 14, 2007

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP