मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|अभंग संग्रह आणि पदे|ज्ञानदेवांच्या समाधीचे अभंग|
मगम्हणेसर्वज्ञविठ्ठल ॥ न...

अभंग १० - मगम्हणेसर्वज्ञविठ्ठल ॥ न...

श्री संत ज्ञानेश्वर महाराजांनी वयाच्या सोळाव्या वर्षी जीवंत समाधी घेतली, त्याने प्रभावित होऊन नामदेव महाराजांनी अभंग लिहीले.


मगम्हणेसर्वज्ञविठ्ठल ॥ नलावावाढवेळ ॥ मगपातले निर्मळ ॥ सिद्धेश्वरलिंगी ॥१॥

धन्यधन्यहरिदिवस ॥ धन्यधन्यहानिवास ॥ आपणहृषीकेश ॥ भक्तसाहे ॥२॥

वैष्णवनमिलेसंपन्न ॥ गातीहरिनामकीर्तन ॥ तवपातलेसोपान ॥ प्रेमेओसंडत ॥३॥

चरणीघातलीमिठी ॥ विठोजीम्हणेउठाउठी ॥ लवलाहेउघडीदृष्टि ॥ भेटज्ञानदेवा ॥४॥

येरूम्हणेमीकृतकृत्य ॥ नामस्मरणतुझेनित्य ॥ तेणेसकळहित ॥ आमुचेझाले ॥५॥

तुगाजनकजननी ॥ तूचि एकत्रिभुवनी ॥ पाहतानित्यउन्मनी ॥ लागे आम्हा ॥६॥

समाधिशेजज्ञानासी ॥ तुवांघातलीअहर्निशी ॥ तेकरणीपरिसतांजीवेसी ॥ चरणधरिताआलो ॥७॥

नामाम्हणेज्ञानसोपान ॥ एकजालेजनीजनार्दन ॥ समाधीसांगेसंजीवन ॥ अळंकापुरीआहे ॥८॥

N/A

References : N/A
Last Updated : December 14, 2007

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP