मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|अभंग संग्रह आणि पदे|ज्ञानदेवांच्या समाधीचे अभंग|
ऐसीप्रदक्षिणाकरूनविष्णुभक...

अभंग २७ - ऐसीप्रदक्षिणाकरूनविष्णुभक...

श्री संत ज्ञानेश्वर महाराजांनी वयाच्या सोळाव्या वर्षी जीवंत समाधी घेतली, त्याने प्रभावित होऊन नामदेव महाराजांनी अभंग लिहीले.


ऐसीप्रदक्षिणाकरूनविष्णुभक्ता ॥ नामाझालासेसरता ॥ रुक्मिणीम्हणेतत्त्वता ॥ वैकुंठासीन्यावेजी ॥१॥

नामाम्हणेनघेमुक्ती ॥ मजपंढरीचीआर्ती ॥ विठ्ठलनामेकरीनकीर्ती ॥ नित्यकाळजीअवन्मुक्त ॥२॥

मजनित्यमुक्तीजन्मनाही ॥ माते केशवासीपुसोनपाही ॥ युगायुगीअवतारदाही ॥ याचेसंगेमजघडती ॥३॥

तिहीत्रिभुवनीउदार ॥ मुक्तपाशीसाचार ॥ परीभक्तीविणमुक्तीअसार ॥ कोणपामर इच्छील ॥४॥

मुक्तीफळकटनैश्वर ॥ फळएकविठ्ठलसार ॥ विष्णुभक्तिसीज्याचानिर्धार ॥ त्याचेचरणवंदीनमाथा ॥५॥

विष्णुवीणकीर्तननकरी ॥ भक्तीवीणनसेक्षणभरी ॥ कीर्तनकरीनगजरी ॥ रामकृष्णगोविंद ॥६॥

मजनामाचेअमृतहरी ॥ माझेमुक्तीदास्यकरी ॥ तूमूळमाताजाणसीपरी ॥ तुरीतुजसीहेगुह्यबोलिलो ॥७॥

नामदेवपरतोनिपाहे ॥ तवज्ञानदेवेउभारिलेबाहे ॥ म्हणेविष्णुभक्तीऐशीआहे ॥ ऐकेमातेसाचार ॥८॥

N/A

References : N/A
Last Updated : December 14, 2007

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP