मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|अभंग संग्रह आणि पदे|ज्ञानदेवांच्या समाधीचे अभंग|
पुष्पकविमानातळी ॥ हरीउतर...

अभंग १६ - पुष्पकविमानातळी ॥ हरीउतर...

श्री संत ज्ञानेश्वर महाराजांनी वयाच्या सोळाव्या वर्षी जीवंत समाधी घेतली, त्याने प्रभावित होऊन नामदेव महाराजांनी अभंग लिहीले.


पुष्पकविमानातळी ॥ हरीउतरलेभूतळी ॥ तवउदयोपूर्वमेळी ॥ सूर्याचा झाला ॥१॥

धन्यधन्य पृष्ठोत्तर ॥ धन्यधन्यतोतरुवर ॥ धन्यज्ञानदेवअवतार ॥ तीनीदेवप्रगटले ॥२॥

संतसनकादिकदेव ॥ आणिभक्तआलेसर्व ॥ स्नानेकरूयाभाव ॥ हरिचरणीठेविला ॥३॥

विलापमांडिलाभक्ती ॥ खंतीकरतीजगती ॥ ज्ञानदेवासारखीमूर्ती ॥ नदेखोम्हणतीदेवराया ॥४॥

देवम्हणतीनिवृत्ती ॥ तूप्रत्यक्षशिवमूर्ती ॥ तारावयाक्षिती ॥ अवतार धरिला ॥५॥

सोपानेघातलेलोटांगण ॥ मुक्तया धरिलेचरण ॥ संतकरितीस्तवन ॥ पांडुरंगरायाचे ॥६॥

मगसंबोखोनियाहरी ॥ सोपानदेवोधरिला करी ॥ निवृत्तीमस्तकावरी ॥ करकमळठेवीतसे ॥७॥

नाराविठापुढेचाले ॥ ऐसेइंद्रायणीसगेले ॥ सौंदडी वृक्षातळीबैसलेसपरिवारेसर्वभक्त ॥८॥

न्याहाळितीकासवदृष्टी ॥ ऐसाहरीचालतसृष्टी ॥ नामाहोतसेहिंपुटी ॥ ज्ञानदेवाकारणे ॥९॥

N/A

References : N/A
Last Updated : December 14, 2007

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP