मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|अभंग संग्रह आणि पदे|ज्ञानदेवांच्या समाधीचे अभंग|
ऐकोनिनिवृत्तिस्थिरावला ॥...

अभंग ५२ - ऐकोनिनिवृत्तिस्थिरावला ॥...

श्री संत ज्ञानेश्वर महाराजांनी वयाच्या सोळाव्या वर्षी जीवंत समाधी घेतली, त्याने प्रभावित होऊन नामदेव महाराजांनी अभंग लिहीले.


ऐकोनिनिवृत्तिस्थिरावला ॥ महाविष्णुपरमसंतोषला ॥ मनेसोपानदेवांनीआदरिला ॥ संवादस्तुतिलापरिसा ॥१॥

जयजयातूरामकृष्णा ॥ भक्ताभाविकहरितृष्णा ॥ देहेदीपकसहिष्णा ॥ कृष्णकृष्णकृष्णम्हणताती ॥२॥

नरहरीनामनरकेसरी ॥ वाजवूनीटाळियेटाळी ॥ टाळमृदुंगझणत्कारी ॥ जयजयहरीम्हणूनआम्ही ॥३॥

येकहरिआम्हासखा ॥ नाहीत्रिभुवनामाजीदेखा ॥ समाधीस्वरूपध्यानसखा ॥ चरणसुखाविनटलो ॥४॥

धन्यधन्यभूमिकादेश ॥ स्वयेआपणजगन्निवास ॥ ज्ञानदेवेकेलावास ॥ समाधीआसधरूनी ॥५॥

निवृत्तीमहाराजश्रीगुरुथोर ॥ समाधीकारणझालेस्थिर ॥ पुढेकोणकैसाझालाविचार ॥ सांगानिर्धारस्वामिया ॥६॥

देवम्हणेब्रह्म अवतार ॥ अवघीयासीतूचराचर ॥ श्रेष्ठपणातुम्हिनिर्धार ॥ आलेआकारासगुरुरूप ॥७॥

सकळ असेतूव्यापक ॥ स्वर्गलोकमृत्युलो ॥ अधर्मजालियाचाळक ॥ पुढतीएकरूपधरिले ॥८॥

ऐसेबोलूनपांडुरंग ॥ सोपाननिवालासर्वांग ॥ साकडेफेडितोश्रीरंग ॥ आमुचेअंतरंगजाणोनी ॥९॥

नामाम्हणेसोपानदेव ॥ स्तुतिआदरिलीसद्भाव ॥ निजस्वहितस्वानुभव ॥ समाधीठावसंस्थिर ॥१०॥

N/A

References : N/A
Last Updated : December 14, 2007

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP