मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|अभंग संग्रह आणि पदे|ज्ञानदेवांच्या समाधीचे अभंग|
मगप्रश्नआदरिला ॥ नामाफुं...

अभंग १८ - मगप्रश्नआदरिला ॥ नामाफुं...

श्री संत ज्ञानेश्वर महाराजांनी वयाच्या सोळाव्या वर्षी जीवंत समाधी घेतली, त्याने प्रभावित होऊन नामदेव महाराजांनी अभंग लिहीले.


मगप्रश्नआदरिला ॥ नामाफुंदोजो लागला ॥ कांगाज्ञानदेवोगेला ॥ मजसांडोनिया ॥१॥

कैसाहोयतुझादास ॥ कैसीपहातुझीवास ॥ ज्ञानाकारणे कासाविस ॥ जीवमाझाहोतसे ॥२॥

देवम्हणेनामयासी ॥ तूझणेकासावीसहोसी ॥ तूरेतयातेनेणसी ॥ तैकैसेआईक ॥३॥

ज्ञानदेवज्ञानागरू ॥ ज्ञानदेवभवसिंधूतारू ॥ ज्ञानदेवकल्पतरू ॥ प्रत्यक्षरूपेअसे ॥४॥

ज्ञानदेवज्ञानगम्य ॥ ज्ञानदेवज्ञान धर्म ॥ ज्ञानदेवज्ञाननेम ॥ सर्वथैवपैअसे ॥५॥

ज्ञानदेवाहाचिदेव ॥ ज्ञानदेवीधरलियाभाव ॥ ज्ञानहोई लजीसर्व ॥ यासिसंदेहनाही ॥६॥

ज्ञानदेवीधरिताध्यान ॥ ध्याताहोयसमाधान ॥ जीवशिवीपरिपूर्ण ॥ एकेरात्रीकीर्तनकेलीया ॥७॥

झणेतूव्याकुळ होसीचित्ते ॥ आताआठवीगामाते ॥ नामस्मरणे एकचित्ते ॥ रामकृष्णगोविंद ॥८॥

नामाम्हणेतूसमर्थहोसी ॥ अजुनीप्रीतीकरिसी ॥ हेसांगीतलेव्यासी ॥ एकादशाध्यायी ॥९॥

तैसापावेतूविश्वेशा ॥ विश्वरूपाजगन्निवासा ॥ मीहोतसेकासाविसा ॥ ज्ञानदेवाकारणे ॥१०॥

अससीभक्ताचियासंगी ॥ आम्हीविनटलो पांडुरंगी ॥ रंगारंगीविठ्ठली ॥११॥

एकवेळमाझाशोक ॥ दुरीजायहरेविख ॥ तेकरीनिर्विशेष ॥ नामायेतकाकुळती ॥१२॥

N/A

References : N/A
Last Updated : December 14, 2007

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP