मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|अभंग संग्रह आणि पदे|ज्ञानदेवांच्या समाधीचे अभंग|
देवासीकळलेगौप्यगुज ॥ म्ह...

अभंग ८ - देवासीकळलेगौप्यगुज ॥ म्ह...

श्री संत ज्ञानेश्वर महाराजांनी वयाच्या सोळाव्या वर्षी जीवंत समाधी घेतली, त्याने प्रभावित होऊन नामदेव महाराजांनी अभंग लिहीले.


देवासीकळलेगौप्यगुज ॥ म्हणेरेनामयाहेचचोज ॥ तोनिजभावसहज ॥ प्रगटसांगोआता ॥१॥

कृतयुगीक्षेत्राआदी ॥ ज्ञानदेवातेथेंसमाधी ॥ देव सांगतसेशुद्धी ॥ योगबुद्धीजुनाट ॥२॥

ऐके भक्तजनश्रेष्ठ ॥ भूमिनामेवैकुंठपीठ ॥ तेहेअळंकापुरीश्रेष्ठ ॥ आदिवरिष्ठापिष्ट आडरहावे ॥३॥

आणिकाइकरेवचन ॥ हेपंचक्रोशीपुरातन व्यासियुगेसाम्गतासंपन्न ॥ चतुराननजाणतसे ॥४॥

काहीएकचिंतितसांगो ॥ युगसंख्यामार्गातरिघो ॥ तरीवैवस्वतहाचिमागो ॥ पूर्णवोळंगोयापासुनी ॥५॥

मनुसहस्त्रयुगेसंख्या ॥ तैअलंकापुरीआदि लक्ष्या ॥ कोटियोगअसंख्या ॥ सहस्त्रदक्ष्यायेथे झाले ॥६॥

आदिक्षेत्रसंख्यारहित ॥ ऋषीमुनीतपस्वीसत्य ॥ आणिनारदमुनीअसेसांगत ॥ हेचिपुरीपुरातन ॥७॥

नामाम्हणेकसेंदिधले ॥ हे ज्ञानासीसिद्धलाधले ॥ तेचिआम्हांसीजोडले ॥ पूर्णलाधलेपीयूष ॥८॥

N/A

References : N/A
Last Updated : December 14, 2007

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP