मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|अभंग संग्रह आणि पदे|ज्ञानदेवांच्या समाधीचे अभंग|
सनकादिकमंत्रघोष ॥ केलेवि...

अभंग ५ - सनकादिकमंत्रघोष ॥ केलेवि...

श्री संत ज्ञानेश्वर महाराजांनी वयाच्या सोळाव्या वर्षी जीवंत समाधी घेतली, त्याने प्रभावित होऊन नामदेव महाराजांनी अभंग लिहीले.


सनकादिकमंत्रघोष ॥ केलेविधिपूर्वकपांचदिवस ॥ मगपांदुरंगयथासावकाश ॥ क्तवासमहीचा ॥१॥

धन्यभूमीअलंकापुरी ॥ ज्ञानसमाधीखेचरी ॥ पूर्णपरीपूर्णश्रीहरी ॥ आपणउभाअसे ॥२॥

संतभागवतदेव्हडी ॥ अमरौभेचहूंकडे ॥ नारदतुंबरपुढें ॥ वीणावाजविती ॥३॥

एकीकेला जयजयकार ॥ ज्ञानदेवींधरूनियांकर ॥ लाविला चरणींसमोर ॥ निकटबैसतेजाहले ॥४॥

करेंतकुरवाळिलेंज्ञाना ॥ कासयाअवलोकीलापान्हा ॥ आसुवेंयेतातीनयना ॥ तयाज्ञानदेवाचिया ॥५॥

विठोजीम्हणेज्ञानांजनां ॥ तुझेकवित्वेंहरेदारुणा ॥ उच्चारितांमहाविघ्ना ॥ सकळपळती ॥६॥

तुजआठविलाजोभक्त ॥ तोहोईलविरक्त ॥ ऐसें विठोजीबोलत ॥ येरुचरणींरुळे ॥७॥

नामा म्हणेसकळतीर्थराजा ॥ तयाकृपाकेलीसहजा ॥ एकादशीदिधलीपूजा ॥ तयाज्ञानदेवासी ॥८॥

N/A

References : N/A
Last Updated : December 14, 2007

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP