मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|अभंग संग्रह आणि पदे|ज्ञानदेवांच्या समाधीचे अभंग|
ऐसेदेखीलेवैष्णवी ॥ वैकुं...

अभंग ३१ - ऐसेदेखीलेवैष्णवी ॥ वैकुं...

श्री संत ज्ञानेश्वर महाराजांनी वयाच्या सोळाव्या वर्षी जीवंत समाधी घेतली, त्याने प्रभावित होऊन नामदेव महाराजांनी अभंग लिहीले.

ऐसेदेखीलेवैष्णवी ॥ वैकुंठनगरीचिरंजीवी ॥ आणिज्ञानदेवगोसावी ॥ विष्णुमूर्तिचतुर्भुज ॥१॥

तलालोरीवातिपावा ॥ समाधानहोतसेजीवा ॥ नामाविनवितोकेशवा ॥ तुझ्यादरुशनेनिवालो ॥२॥

तवरुक्मिणीनेविनविले ॥ यासीभोजनसाराकावहिले ॥ तव अक्रुरेपाचारिले ॥ समस्तासीदेखा ॥३॥

उद्धवघालित आसने ॥ ताटेविस्तारिलीवोणे ॥ राहीरुक्मिणीविचक्षणे ॥ पंचामृतेवाढिली ॥४॥

समस्तभक्तदाटले ॥ पांथीकरयेकवटले ॥ नानापरीभातविस्तारिले ॥ परीमळीतमगमगा ॥५॥

वरीमिरवेमुगाचेवरण ॥ कथिकावाढिलीसंपूर्ण ॥ नानाकोरिकेविस्तीर्ण ॥ रुक्मिणी वाढीतसे ॥६॥

कामधेनुचेघृत ॥ पयोदधिक्षीरवाढित ॥ नानापत्रशाखाशोभत ॥ वैष्णवांचेताटी ॥७॥

ऐसेसमस्तासंपूर्ण ॥ भोजनाबैसविले प्रीतीकरून ॥ तवदेवबोलतीआपण ॥ ज्ञानदेवासी ॥८॥

निवृत्तीसोपानबोलावा ॥ मुक्ताइसीआणवा ॥ पांथिकारासीरिघावा ॥ ताटीबैसवासमस्तासी ॥९॥

विष्णुमूर्तीचतुर्भुज ॥ तुळसीमंजिरीकेशिराज ॥ त्यांचेमस्तकीवहातसे ॥१०॥

चरणतीर्थघेतले ॥ तेणेसमस्तमंदिराशिंपिले ॥ आपणमुखीघातले ॥ म्हणेकृत्यझालोमी ॥११॥

नामातिष्ठतउभाद्वारी ॥ त्यासीहीरुक्मिणीताटकरी ॥ ऐसीभोजनेपरोपरी ॥ वैष्णवांचीझाली ॥१२॥

N/A

References : N/A
Last Updated : December 14, 2007

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP