मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|अभंग संग्रह आणि पदे|ज्ञानदेवांच्या समाधीचे अभंग|
श्रीगणेशायनमः ॥ ज्ञानदेवम...

अभंग १ - श्रीगणेशायनमः ॥ ज्ञानदेवम...

श्री संत ज्ञानेश्वर महाराजांनी वयाच्या सोळाव्या वर्षी जीवंत समाधी घेतली, त्याने प्रभावित होऊन नामदेव महाराजांनी अभंग लिहीले.


श्रीगणेशायनमः ॥ ज्ञानदेवम्हणेविठ्ठलासी ॥ समाधानतूंचिहोसी ॥ परीसमाधिहेतुजपासी ॥ घेईनदेवा ॥१॥

नलगेमजभुक्ती ॥ नलगेमज मुक्ती ॥ तुझ्याचरणींअती ॥ थोराआर्ती ॥२॥

विठोजीम्हणेज्ञानदेवा ॥ ज्ञानसागराअनुभवा ॥ चनेंचिविसावा ॥ झालामज ॥३॥

ऐकेज्ञान चक्रवर्ती ॥ तूंतंवज्ञानाचीचमूर्ती ॥ परीपुससीजे आर्ती ॥ तेकळलीमज ॥४॥

एकएकअनुभव कृपा ॥ पदांतरेंकेलासोपा ॥ तरीयांतमाझीकृपा ॥ सकळहीवोळली ॥५॥

ज्ञानदेवाचरणींमिठी ॥ नेंसीपडलीएकेगोठी ॥ दृश्यादृश्यझालीएक भेटी ॥ प्रत्यक्षभेटविलेंसी ॥६॥

करठेउनीकुरदृष्टी ॥ प्रत्यक्षभेटविलेंसी ॥६॥

करठेउनीकुर ॥ सर्वांगन्याहारन्याहाळी ॥ म्हणेतुवां घेतलीजेआळी ॥ तेसिद्धीतेंपावेल ॥७॥

नामा उभा ॥ असे सन्मुख ॥ थोरखेददुःख ॥ म्हणे ज्ञानांजनमहासुख ॥ समाधीघेतसे ॥८॥

N/A

References : N/A
Last Updated : December 14, 2007

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP