मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|अभंग संग्रह आणि पदे|ज्ञानदेवांच्या समाधीचे अभंग|
सोपानसमाधीबैसला ॥ सकळीपु...

अभंग ६३ - सोपानसमाधीबैसला ॥ सकळीपु...

श्री संत ज्ञानेश्वर महाराजांनी वयाच्या सोळाव्या वर्षी जीवंत समाधी घेतली, त्याने प्रभावित होऊन नामदेव महाराजांनी अभंग लिहीले.


सोपानसमाधीबैसला ॥ सकळीपुष्पवर्षावकेला ॥ जयजयकारेभूगोळकोंदला ॥ आनंददाटलामहीवरी ॥१॥

धन्यधन्यहासोपान ॥ वर्णीतसेश्रीभगवान ॥ क्षणोक्षणामाजीआठवण ॥ उद्विग्नमनहोतसे ॥२॥

नारदतुंबरअक्रूरउद्धव ॥ पुंडलीकआदिसर्व ॥ मुनिदेवगणगंधर्व ॥ स्तुतिस्तवबोलती ॥३॥

म्हणतीचौघेजणभाग्याचे ॥ जेनिदानब्रह्मादिकांचे ॥ तेनिजध्यानशंकराचे ॥ सकळजीवांचीजीवनकळा ॥४॥

तोप्रत्यक्षयेउनीअनंत ॥ याचीपरिचर्याकरीत ॥ भक्तासाह्यहोउनीभगवंत ॥ पूर्णाआर्तकरावया ॥५॥

भक्तांचेनिकौतुक ॥ करोनिब्रह्मांडनायक ॥ तयावर्णितीसनकादिक ॥ वरकडमशकबापुडे ॥६॥

पुंडलीकविस्मयेबोलती ॥ हेचौघेभाग्याच्यामूर्ति ॥ यांच्यानामेजग उद्धरती ॥ पावेविश्रांतीजीवांसी ॥७॥

नामाम्हणेसकळजगाचा ॥ उदयझालासेदैवाचा ॥ सुकाळकेलास्वानंदाचा ॥ ब्रह्मविद्येचामृत्युलोकी ॥८॥

N/A

References : N/A
Last Updated : December 14, 2007

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP