TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|भारुडे|
जोहार - जोहार मायबाप जोहार । मी त...

भारुड - जोहार - जोहार मायबाप जोहार । मी त...

भारुड Bharude is a kind of satirical form of presenting the faults of lay human beings. It was started by Eknath who is revered as a saint.

भारुड - जोहार

जोहार मायबाप जोहार । मी तो सूर्यवंशीं रामाजी बाजीचा महार । माझें नांव आत्मनाक महार ।

सारा कारभार धन्याचे रजेनें करितों की जी मायबाप ॥ १ ॥

खोपटामाजीं काय काय राहाय । हाडाचे खोड्यांत पडतील पाय । तोंड चुकवितां विज्जत जाय । मग वांचू करावें काय की० ॥ २ ॥

तल्लफ वाढवी फार । लक्ष चौर्‍यांयशी वरातदार । यमाजी हुजूरचा महालदार । त्याचा मार पुरे पुरे की जी मायबाप ॥ ३ ॥

जोहार पाटील बाजी । तुम्ही दरबारासी काय राजी । बाकी शेकली आजी । सांगूं आलें की जी मायबाप ॥ ४ ॥

मुदत जवळ आली । ताकीद पाहिजे केली । कित्येक मारीत झोडीत नेली । माझी साच बोली नोहे की जी मायबाप ॥ ५ ॥

टाकून देहेगांव । डोई बोडून पालटाल नांव । घर सोडून देवळीं राहाव । हातीं काठी असूं द्यावी की जी मायबाप ॥ ६ ॥

एका जनार्दनीं महार । संतसभेसी केला जोहार । तेणें जन्ममरणाची वेरझार । चुकेल की जी मायबाप ॥ ७ ॥

Translation - भाषांतर
N/A

N/A
Last Updated : 2013-11-10T18:30:34.8200000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

झिपुटा

  • पु. झोक्याची , पाळण्याची , झोळीची ( झोके देण्याची ) दोरी ; शेपटा . [ सं . शेप ] 
RANDOM WORD

Did you know?

"Maruti namaskar"
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site