मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|भारुडे|
अर्जाचा जाब - क्षत्रिय कुळवंत । श्रीअयो...

भारुड - अर्जाचा जाब - क्षत्रिय कुळवंत । श्रीअयो...

भारुड Bharude is a kind of satirical form of presenting the faults of lay human beings. It was started by Eknath who is revered as a saint.

क्षत्रिय कुळवंत । श्रीअयोध्याधीश । राजाराम छत्रपती अनंतब्रह्मांडनिवासी राजे । श्रीजिवाजीपंत शेकदार ।

मौजे देहगांव तालुके अष्टपुरी । मामले पांचाळेश्वर । यांसी आज्ञापत्र । मौजे मजकुराचा वाका लिहून कळविला ।

तेथें लिहिलें कीं मनाजीराव देशमुख । हे आसुरी सेना पुंडापाळेगार मिळून गांव मारितात ।

वसाहत होऊं देत नाहींत । ब्रह्मपुरींचा मार्ग चालूं देत नाहींत । असें असल्याकारणें तुम्हांवर सहेबाची मेहेरबानी होऊन ।

मनाजी देशमुख याजला तबीब पोहोंचावयास । सरकारांतून सुभे रवाना झाले । बितपशील कलम ।

आत्मा विवेक । प्रधान स्वानुभव । सैन्याधिपति प्रबोध । सरलष्कर इतरा वैर सनदा देऊन ताबडतोब रवाना केलें आहेत ।

तर हें मौजे मजकुरीं पावतांच । अवघें पुंडपाळेगार ठार मारतील । ब्रह्मपुरीचा मार्ग चालूं लागेल ।

याजकरितां तुम्ही आपली खातरजमा राखून । साहेब कामास रुजूं राहणें । केलेली सेवा तुम्हांस मजुरा आहे ।

तर आपण हुजूर आल्यास । बंदमोक्षांतील इमान दिला जाईल । आपणसह पूर्ण निजानंदीं रंगून साहेब कामास तत्पर असणें ।

एका जनार्दनीं शरण । बहुत काय लिहिणें जाबचिठी ॥ १ ॥

N/A


N/A
Last Updated : November 10, 2013

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.