TransLiteral Foundation
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|भारुडे|
सासुरवास - विषयांचे सासुरें दुश्चित ...

भारुड - सासुरवास - विषयांचे सासुरें दुश्चित ...

भारुड Bharude is a kind of satirical form of presenting the faults of lay human beings. It was started by Eknath who is revered as a saint.

भारुड - सासुरवास

विषयांचे सासुरें दुश्चित बोळवण । भ्रांतीचें पांघरूण बुंथी मज ॥ १ ॥

अविवेक अंबुला अहंकार सासुरा । अविद्येच्या घरामाजीं नेलें ॥ २ ॥

तेथें कल्पना हे सासु सदा सासुरवास । घेऊं नेदी उमसु आठवण ॥ ३ ॥

आठवणे सवें आठवण आठवत । तेणें पैं फुटत ह्रदय माझें ॥ ४ ॥

कामक्रोध देख भावे आणि दीर । मज आटिताती थोर स्वभाव त्यांचे ॥ ५ ॥

मोह म्हातारा सदा द्वारीं असे । धडासी वो पिसें लावितसे ॥ ६ ॥

वरीवरी साबडा पोटीच पै कुडा । दंभ घाली खोडा प्रलोभाचा॥ ७ ॥

इच्छा आणि निंदा सासुरे दासटे । ते मज चिमटे घेपिताती ॥ ८ ॥

ममता वोहिणी नंदुला चिंता । ती भेणे एकांता मज ठाव नाहीं ॥ ९ ॥

कामाहातीं मज नाहीं हो उगडु । निष्कामासी दंडु क्रोध करी ॥ १० ॥

द्वेषाची जाचणी सदा पैं खोचणी । कोणे घरीं पापिणी बोळविलें ॥ ११ ॥

माझा भोळा भावो त्यासी नाहीं ठावो । त्यापाठीं संदेहो श्वान लागे ॥ १२ ॥

त्या भेणें पळाला मागुता नाहीं आला । देशधडी जाला भावो माझा ॥ १३ ॥

सखी माझी भक्ति भावासवें जाती । कोणा काकुळती येऊं माये ॥ १४ ॥

आर्तीचे निढळीं ठेउनी बाहुली । पहातसे वाटुली माहेराची ॥ १५ ॥

माहेराचे वाटे कोणी न भेटे । मावलीये पैठेंकोण करी ॥ १६ ॥

अक्रुरा प्रल्हादा धांव रे उद्धवा । माझ्यासाठीं धांव तुम्ही करा ॥ १७ ॥

नारदा माझ्या धाव रे लवलाही । लागेन तुझ्या पायीं जीवेंभावें ॥ १८ ॥

सत्वर हनुमंता उडी घालीं आतां । मजलागीं सर्वथा मूळ यावो ॥ १९ ॥

पृथु चक्रवर्ती जिवलग सांगाती । तुम्ही या निश्चिती मज मूळ ॥ २० ॥

पैल पुंडलीकाजवळी बापमाया । हर्शे नांदताहे भीमातीरीं ॥ २१ ॥

तेथीचे वारकरी त्याचे पाय धरी । नेउनी घाला माहेरीं पंढरीसी ॥ २२ ॥

एका जनार्दनीं सासुरचि केलें । तेंचि माहेर झालें गुरुकृपें ॥ २३ ॥

Translation - भाषांतर
N/A

N/A
Last Updated : 2013-11-10T18:30:14.6800000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

धूर्त्त

  • Shrewd, sharp, acute, discerning. 2 Fraudulent, crafty, subtle. 
  • In amatory poetry. A lover or gallant who, having subdued one mistress, makes love to a second; a gay deceiver, a lothario. 
RANDOM WORD

Did you know?

चंद्र व सूर्य यांच्या ग्रहणी जन्म झाल्यास त्याचे काय परिणाम होतात? शांती, विधी काही आहे काय?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.