मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|भारुडे|
भटीण - अगे ऐके भटणी । कां बोलसी ...

भारुड - भटीण - अगे ऐके भटणी । कां बोलसी ...

भारुड Bharude is a kind of satirical form of presenting the faults of lay human beings. It was started by Eknath who is revered as a saint.

अगे ऐके भटणी । कां बोलसी चावटनी । जन्मांतरी पाळिलें म्हणोनि । उपकार फेडिसी ॥ १ ॥

काय बोललीस बोल । अवघा सारा फोल । अंगीं नाहीं भक्तीची बोल । भटणी तुझ्या ॥ २ ॥

कामक्रोध माजली । विषयानें भुलली । गुरुकृपा नाहीं जाली । भटणी तुजला ॥ ३ ॥

अहंकार सोडोनी देई । सद्‍गुरूसी शरण जाई । भक्तिसुखें तूं राही । हो भटणी ॥ ४ ॥

भट बोलला बोली । भटणीची अहंता गेली । भटणी ती स्थिर जाली । एका जनार्दनाचे पायीं ॥ ५ ॥

N/A

N/A
Last Updated : November 10, 2013

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP