संस्कृत सूची|शास्त्रः|आयुर्वेदः|योगरत्नाकरः|
॥ अथ तिलादिमोदक:॥

॥ अथ तिलादिमोदक:॥

’ योगरत्नाकर ’ हा आयुर्वेदावरील मूळ प्राचीन ग्रंथ आहे.


॥ अथ तिलादिमोदक:॥
तिलभल्लातकं पथ्या गुडश्चेति समांशकम्‍ । दुर्नामश्वासकासघ्नं प्लीहपाण्डुज्वरापहम्‍ ॥१॥
इति तिलादिमोदक: ॥

॥ अथ मरीच्यादिमोदक: ॥
मरिचमहौषधचित्रकसूरणभागा यथोत्तरं द्वगुणा: । सर्वसमो गुडभाग: सेव्योऽयं मोदक: प्रसिद्धफल: ॥१॥
इति मरिचादिमोदक: ॥

॥ अथ प्राणदो मोदक: ॥
तालीसज्वलनोषणा: सचविकास्तुल्या द्विभागा भवेत्‍ कृष्णामूलसमन्विता त्रिपलिका शुण्ठी चतुर्जातकम्‍ । स्यान्मुष्टिप्रमितं गुडत्रिगुणितैरेभि: कृता मोदका: कासश्वासमदाग्निमान्द्यगुदजप्लीहप्रमेहापहा: ॥१॥ इति प्रानदो मोदक: ॥

N/A

References : N/A
Last Updated : December 19, 2017

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP