TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|शास्त्रः|आयुर्वेदः|योगरत्नाकरः|
॥ अथ क्षारत्रयम्‌ ॥

॥ अथ क्षारत्रयम्‌ ॥

’ योगरत्नाकर ’ हा आयुर्वेदावरील मूळ प्राचीन ग्रंथ आहे.


॥ अथ क्षारत्रयम्‌ ॥
सर्जिक्षारो यवक्षारष्टङ्कणक्षार एव च ।
क्षारत्रयं समाख्यातं त्रिक्षारं च प्रकीर्तितम्‌ ॥१॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2017-12-13T18:42:54.7970000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

ताकांत पडली माशी, सून काही पिईना, गिर्‍हाईक काही घेईना

  • एक म्‍हातारी ताक विकीत असे. एकदा एक गिर्‍हाईक ताक विकत घ्‍यावयास आले असतां सून ते मोजून देत असतांना त्‍यांत एक माशी पडली. तेव्हां गिर्‍हाईक काही ते ताक घेईना. तेव्हां त्‍या म्‍हातारीने ते फुकट जाऊं नये म्‍हणून सुनेस पिऊन टाकण्यास सांगितले. पण माशी पडलेली असल्‍यामुळे ओकारी येईल या भीतीने सून ते पिण्यास कबूल होईना. अशा रीतीने त्‍या म्‍हातारीस मोठी पंचाईत येऊन पडली. ताक फुकट गेलेले तर तिच्याने बघवेना व सूनहि ते पिईना व गिर्‍हाईकहि घेईना. तेव्हां तिचा जीव थोडा थोडा होऊं लागला. अशा रीतीने अगदी बारीक सारीक गोष्‍टीनेहि नुकसान झालेले पाहवत नाही अशा वृत्तीच्या लोकांस अनुलक्षून ही म्‍हण वापरतात. 
RANDOM WORD

Did you know?

’ एकोद्दिष्ट श्राद्ध ’ बद्दल माहिती द्यावी.
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.