TransLiteral Foundation
संस्कृत सूची|शास्त्रः|आयुर्वेदः|योगरत्नाकरः|
॥ अथ द्राक्षासवः ॥

॥ अथ द्राक्षासवः ॥

’ योगरत्नाकर ’ हा आयुर्वेदावरील मूळ प्राचीन ग्रंथ आहे.


॥ अथ द्राक्षासवः ॥
मृद्वीकाया: पलशतं चतुर्द्रोणेऽम्भस: पचेत्‍ । द्रोणशेषे तु शीते च पूते तस्मिन्प्रदापयेत्‍ ॥१॥
द्वशते क्षौद्रखण्डाभ्यां धातक्या: प्रस्थमेव च । कक्कोलकलवड्गे च जातीसस्यं तथैव च ॥२॥
पलांशकानि मरिचं त्वगेलापत्रकेसरै: । पिप्पली चित्रकं चव्यं पिप्पलीमूलरेणुकम्‍ ॥३॥
घृतभाण्डस्थितमिदं चन्दनागुरुधूपितम्‍ । कर्पूरवासितो ह्येष ग्रहणीदीपन: परम्‍ ॥४॥
अर्शसां नाशन: श्रेष्ठ उदावर्तास्त्रगुल्मनुत्‍ । जठरक्रिमिकुष्ठानि व्रणांश्च विविधांस्तथा ॥५॥
अक्षिरोगशिरोरोगगलरोगविनाशन: । ज्वरमामं महाव्याधिं पाण्डुरोगं सकामलम्‍ ॥ नाम्ना द्राक्षासवो ह्येष बृहणो बलवर्णकृत्‍ ॥६॥
इति गदनिग्रहाद्राक्षासव: ।

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2017-12-19T20:32:29.8430000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

दृष्टी

  • स्त्री. नृत्य . दृष्टीमध्ये निश्चलता , विकसितपणा व सात्विकता दाखविण्याचा अभिनय . हा अभिनय उत्साहवृत्तीस अनुकूल आहे . 
  • स्त्री. १ नेत्रगोलस्थित जे पाहण्याचे इंद्रीय आहे त्याची वृत्ति , कार्य तिने झालेले ज्ञान ; पाहण्याचे सामर्थ्य ; नजर . २ ( ल . ) ( एखाद्या गोष्टीकडे द्यावयाचे ) लक्ष्य ; अनुसंधान . निरंतर शास्त्राकडे दृष्टि ठेवावी तेव्हा शास्त्र येते . त्यास पागोटे द्यावयाचे खरे परंतु माझी दृष्टी चुकली . ३ ( ल . ) सत , असत जाणण्यासास कारणीभूत असलेली मनोवृत्ति ; एखादुयाकडे पहाण्याचा , एखाद्याशी बोलण्याचा . एखाद्याशी वगण्याचा . रोख ; कल ; मनोवृत्ति . अलिकडे त्याची दृष्टी फिरली आहे . ४ ( राजा . ) पाषाणाच्या देवाच्या मूर्तीस रुपे इ० कांचे डोळे बसवितात त्या डोळ्यांपैकी प्रत्येक . ५ दृष्ट ; वाईट , बाधक नजर . दृष्ट २ पहा . ( क्रि० होणे ; काढणे ). राधा म्हणत्ये हा ! मज पुत्रवतीची लागली दृष्टि । - मोस्त्री ५ . ५ . - वि . पाहणारा , दर्शी पहा . समासांत उपयोग जसे - गुणदृष्टि ; स्थूलदृष्टि ; दोषदृष्टी इ० . [ सं . ] ( वाप्र . ) 
  • ०ओळखणे ( एखाद्याच्या ) नजरेवरुनच , चेहर्‍यावरुन त्याचे मनोगत ओळखणे . 
  • ०काढणे उतरणे ओवाळून टाकणे एखाद्यास वाईट दृष्टीची झालेली बाधा मंत्रतंत्र , तोडगा इ०काने काढून टाकणे . खालून जाणे ( एखादी गोष्ट , वस्तु इ० एखाद्याच्या ) डोळ्याखालून , नजरेतून जाणे ; स्थूलपणे माहित असणे . ज्यांचे दृष्टीखालून गेले । ऐसे कांहीच नाही उरले । - दा १ . ६ . ९ . 
More meanings
RANDOM WORD

Did you know?

मकर संक्रांति हिंदू सण असूनही १४ जानेवारीला का साजरा करतात?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.