TransLiteral Foundation
संस्कृत सूची|शास्त्रः|आयुर्वेदः|योगरत्नाकरः|
॥ अथ द्राक्षासवः ॥

॥ अथ द्राक्षासवः ॥

’ योगरत्नाकर ’ हा आयुर्वेदावरील मूळ प्राचीन ग्रंथ आहे.


॥ अथ द्राक्षासवः ॥
मृद्वीकाया: पलशतं चतुर्द्रोणेऽम्भस: पचेत्‍ । द्रोणशेषे तु शीते च पूते तस्मिन्प्रदापयेत्‍ ॥१॥
द्वशते क्षौद्रखण्डाभ्यां धातक्या: प्रस्थमेव च । कक्कोलकलवड्गे च जातीसस्यं तथैव च ॥२॥
पलांशकानि मरिचं त्वगेलापत्रकेसरै: । पिप्पली चित्रकं चव्यं पिप्पलीमूलरेणुकम्‍ ॥३॥
घृतभाण्डस्थितमिदं चन्दनागुरुधूपितम्‍ । कर्पूरवासितो ह्येष ग्रहणीदीपन: परम्‍ ॥४॥
अर्शसां नाशन: श्रेष्ठ उदावर्तास्त्रगुल्मनुत्‍ । जठरक्रिमिकुष्ठानि व्रणांश्च विविधांस्तथा ॥५॥
अक्षिरोगशिरोरोगगलरोगविनाशन: । ज्वरमामं महाव्याधिं पाण्डुरोगं सकामलम्‍ ॥ नाम्ना द्राक्षासवो ह्येष बृहणो बलवर्णकृत्‍ ॥६॥
इति गदनिग्रहाद्राक्षासव: ।

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2017-12-19T20:32:29.8430000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

हट गोड आहे पण हात गोड नाहीं

  • बाजारांतला माल चांगला आहे पण स्वयंपाकीण सुग्रण नाहीं. दोन्ही चांगले असतील तरच पाकनिष्पत्ति चांगली होणार. 
RANDOM WORD

Did you know?

यज्ञोपवीत ( जानवे ) म्हणजे काय? त्याला किती दोरे असतात? त्याच्या गाठीला काय म्हणतात
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.