TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|शास्त्रः|आयुर्वेदः|योगरत्नाकरः|
॥ अथ पुटपाककल्पना ॥

॥ अथ पुटपाककल्पना ॥

’ योगरत्नाकर ’ हा आयुर्वेदावरील मूळ प्राचीन ग्रंथ आहे.


॥ अथ पुटपाककल्पना ॥
पुटपाकस्य मात्रेयं लेपस्याङ्गारवर्णता ।
लेपं च व्द्यङ्गुलं स्थूलं कुर्याद्वाङ्गुष्ठमात्रकम ॥१॥
काश्मरीवटजम्ब्वादिपत्रैर्वेष्टनमुत्तमम्‌ ।
पलमात्रो रसो ग्राह्यः कर्षमात्रं मधु क्षिपेत्‌ ।
कल्कचूर्णद्रवाद्यास्तु देयाः स्वरसवहुधैः ॥२॥
स यथा ।
तत्कालाकृष्टकुटजत्वचं तण्डुलवारिणा ।
पिष्टां चतुष्पलमितां जम्बूपल्लववेष्टिताम्‌ ॥३॥
सूत्रबद्धां च गोधूमपिष्टेन परिवेष्टिताम्‌ ।
लिप्तां च घनपङ्केन गोमये वह्निना दहेत्‌ ॥४॥
अङ्गारवर्णां च मृदं दृष्ट्वा वह्नेः समुद्धरेत्‌ ।
ततो रसं गृहीत्वा च शीतं क्षौद्रयुतं पिबेत्‌ ।
जयेत्सर्वानतीसारान्दुस्तरान्सुचिरोत्थिताम्‌ ॥५॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2017-12-13T19:02:23.5430000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

अस्से होणें

  • विधवा होणें. ‘तिकडच्या मरणानें मी अशी झाले ना !’ -अस्तंभा १५८. असा कुणबी हाट्या, तर वाटेवर लावी काट्या 
  • एखाद्या शेतकर्‍याच्या शेतातून वाट असली व त्याच्या मनांत लोकांनी जाऊं नये असे असेल तरतो हट्टाने वाटेवर काटे लावून ठेवतो व लोकांनी पुन्हा पुन्हा काढले तरी पुन्हा पुन्हा लावतो. हट्टी मनुष्याबद्दल सामान्यपणें वापरतात. 
RANDOM WORD

Did you know?

उगवत्या सूर्याला नमस्कार, मावळत्या का नाही?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site