TransLiteral Foundation
संस्कृत सूची|शास्त्रः|आयुर्वेदः|योगरत्नाकरः|
॥ अथ यूषाः ॥

॥ अथ यूषाः ॥

’ योगरत्नाकर ’ हा आयुर्वेदावरील मूळ प्राचीन ग्रंथ आहे.


॥ अथ यूषाः ॥
[ वैदलयूषः ]
यूषः स्मृतो वैदलानामष्टादशगुणेऽम्भसि ।
यूषो बल्यो लघुः पाके रुच्यः कण्ठकफापहः ॥१॥
मुद्गानामुत्तमो यूषो दीपनः शीतलो लघुः ।
व्रणोर्धजत्रुरुग्दाहकफपित्तज्वरास्रजित्‌ ॥२॥
दाडिमामलकाभ्यां तु मुद्गयूषः सुसाधितः ।
पित्तवातहरः पथ्यो लघुरग्निप्रदः सरः ॥३॥
मुद्गामलकयूषस्तु भेदनः कफपित्तजित्‌ ।
तृड्दाहशमनः शीतो मूर्छाभ्रममदापहः ॥४॥
कुलित्थयूषो गुल्मार्शःकफवाताश्मशर्कराः ।
तूनीप्रतूनीमेदांसि मेहं हन्त्य्ग्निकृत्सरः ॥५॥
चणकैर्विहितो यूषोऽनुष्णस्तुवरको लघुः ।
रक्तपित्तप्रतिश्यायकासपित्तकफापहः ॥६॥
मकुष्ठयूषः सङ्ग्राही पित्तश्लेष्मज्वरापहः ।
लघुः सन्तर्पणःपथ्यो हॄद्यः पीनसकासजित्‌ ॥७॥
मसूरयूषः सङ्ग्राही बृंही स्वादुः प्रमेहजित्‌ ।
तथा कषायो मधुरश्च यूषो विशोषणो वातहृदाढकीनाम्‌ ।
पित्तापहः श्लेष्महरो ज्वराणां कृमीन्निहन्याद्गुददारणं च ॥८॥
इति यूषाः [ अथागस्तिसारः ] अगस्तिसारःसुस्वादस्तिक्तो वायुकफप्रणुत्‌ ।
पाण्डुशोफारुचिप्लीहगुल्मशूलगदापहः ॥१॥
इति अगस्तिसारः ॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2017-12-10T19:00:35.4330000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

करेणुमती

 • n. पंडुपुत्र नकुल की पत्नी । यह शिशुपाल की कन्या थी । 
RANDOM WORD

Did you know?

विनायकी आणि संकष्टी चतुर्थीबद्दल शास्त्रार्थ सांगावा.
Category : Hindu - Puja Vidhi
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.