TransLiteral Foundation
संस्कृत सूची|शास्त्रः|आयुर्वेदः|योगरत्नाकरः|
॥ अथ यूषाः ॥

॥ अथ यूषाः ॥

’ योगरत्नाकर ’ हा आयुर्वेदावरील मूळ प्राचीन ग्रंथ आहे.


॥ अथ यूषाः ॥
[ वैदलयूषः ]
यूषः स्मृतो वैदलानामष्टादशगुणेऽम्भसि ।
यूषो बल्यो लघुः पाके रुच्यः कण्ठकफापहः ॥१॥
मुद्गानामुत्तमो यूषो दीपनः शीतलो लघुः ।
व्रणोर्धजत्रुरुग्दाहकफपित्तज्वरास्रजित्‌ ॥२॥
दाडिमामलकाभ्यां तु मुद्गयूषः सुसाधितः ।
पित्तवातहरः पथ्यो लघुरग्निप्रदः सरः ॥३॥
मुद्गामलकयूषस्तु भेदनः कफपित्तजित्‌ ।
तृड्दाहशमनः शीतो मूर्छाभ्रममदापहः ॥४॥
कुलित्थयूषो गुल्मार्शःकफवाताश्मशर्कराः ।
तूनीप्रतूनीमेदांसि मेहं हन्त्य्ग्निकृत्सरः ॥५॥
चणकैर्विहितो यूषोऽनुष्णस्तुवरको लघुः ।
रक्तपित्तप्रतिश्यायकासपित्तकफापहः ॥६॥
मकुष्ठयूषः सङ्ग्राही पित्तश्लेष्मज्वरापहः ।
लघुः सन्तर्पणःपथ्यो हॄद्यः पीनसकासजित्‌ ॥७॥
मसूरयूषः सङ्ग्राही बृंही स्वादुः प्रमेहजित्‌ ।
तथा कषायो मधुरश्च यूषो विशोषणो वातहृदाढकीनाम्‌ ।
पित्तापहः श्लेष्महरो ज्वराणां कृमीन्निहन्याद्गुददारणं च ॥८॥
इति यूषाः [ अथागस्तिसारः ] अगस्तिसारःसुस्वादस्तिक्तो वायुकफप्रणुत्‌ ।
पाण्डुशोफारुचिप्लीहगुल्मशूलगदापहः ॥१॥
इति अगस्तिसारः ॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2017-12-10T19:00:35.4330000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

नाकचें मोतीं ठेवून गहाण, राखी जांवयाचा मान

 • जांवयाचा बडेजाव करण्याकरितां जरुर तर नथ गहाण टाकावी. जांवयापुढें आपला कमीपणआ व्यक्त नये म्हणून स्वतःवर आपत्ति ओढवून, कर्ज काढूनहि सासूसासरा जांवयाची बडदास्त ठेवतात. सासू जांवयाचें इतकें कौतुक करते कीं, जांवयाची सरबराई करण्याकरितां व त्याचें आदरातिथ्य करण्याकरितां आपली नथ सुद्धां गहाण टाकल्यास कमी करीत नाहीं. वास्तविक सौभाग्यती स्त्रिया नाकांतली नथ सहसा दूर करीत नाहींत, बाहेर पडावयाचें झालयचे नथ घातल्याशिवाय बाहेर जात नाहींत. ही आतांपर्यंतची स्थिति व समजूत होती. 
RANDOM WORD

Did you know?

मनुष्य देहाचे प्रकार किती व कोणते?
Category : Hindu - Philosophy
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 717,108
 • Total Pages: 47,439
 • Dictionaries: 46
 • Hindi Pages: 4,555
 • Words in Dictionary: 326,018
 • Marathi Pages: 28,417
 • Tags: 2,707
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,232
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.