संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|गीता|श्री विष्णोर्नाम गीता|
भजन ८३

विष्णोर्नाम गीता - भजन ८३

आरंभी सूत्रें अनष्टुप श्लोकाचें चरणरूप असून स्तुतिपर आहेत.


॥८३॥ त्र्यष्टं नौमि समावर्तं ॥
समावर्तो s सि संसारं चक्रमावर्तयन् स्मृतः ॥७७३॥
कीर्तितो s सि निवृत्तात्मा विषयैभ्यः पराड्मुखः ॥७७४॥
नशक्यसे यतो जेतुं दुर्जयो s तः प्रकीर्त्यसे ॥७७५॥
नातिक्रामन्ति यस्याज्ञां कादयो दुरतिक्रमः ॥७७६॥
दुर्लभो दुर्लभत्वात् त्वं भक्त्या दुर्लभयास्मृतः ॥७७७॥
उक्तस्त्वं दुर्गमो यस्मा त्तस्मादुःखेन जायसे ॥७७८॥
दुष्प्राप्यो s सि ततो दुर्गो विघ्नैः प्रतिहतैः सदा ॥७७९॥
दुःखेनावास्यसे चित्ते दुरावासो s सियोगिमिः ॥७८०॥
दुर्गामने दानवान् हत्वा कीर्तितस्त्वं दुरारिहा ॥७८१॥
पद्मनाभो रूपनाग नगैः पातु दुरारिहा ॥८३॥७८१॥

गुणवसु समावर्त देवा । दुरारिहा व्या पद सेवा ॥
समावर्तः परेश्वर । चक्रभोवंडी संसार ॥७७३॥
निवृत्तात्मा मनोमल । सदा सोडवी सकल ॥७७४॥
दुर्जयः सामर्थ्यवंत । देव ज्याचे आज्ञांकित ॥७७५॥
दुरतिक्रमः शाश्वत । जया देव पादाक्रांत ॥७७६॥
दुर्लभः सुलभ देव । भक्तिभावे स्वयमेव ॥७७७॥
दुर्गमः सुगम झाला । भाव बळें हातीं आला ॥७७८॥
दुर्गः प्रभु सापडाया । येती विघ्ने नाना ठाया ॥७७९॥
दुरावासः प्रभु राध्य । ध्यानीं येईना सुसाध्य ॥७८०॥
दुरारिहा देव सुधी । काम क्रोधादिक वधी ॥७८१॥
माधव कृपेची वैखरी । स्पष्ट पद्मनाभा करी ॥८३॥७८१॥


References : N/A
Last Updated : November 11, 2016

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP