संस्कृत सूची|पूजा विधीः|कृत्य दिवाकरः|अथान्त्येष्टिप्रयोगः|
पाखण्ड्यादिमरणनिर्णयः

अथान्त्येष्टिप्रयोगः - पाखण्ड्यादिमरणनिर्णयः

‘कृत्य दिवाकरः’ या ग्रंथाद्वारे शास्त्रोक्त पूजा पाठ कसे करावेत याचे ज्ञान मिळते.


अथ पाखंड्यादिमृतानां अधिकारिणापि दहनादि न कार्यं तदाह याज्ञवल्क्यः - पाखंड्यनाश्रिताः स्तेना भर्तृघ्न्यः कामगादिकाः । सुराप्य आत्मत्यागिन्यो नाशौचोदकभाजनाः ॥ ये बुद्धिपूर्वकमात्मघातिनस्तेषु विशेषमाह - न संस्कारविधिस्तेषां नैव कार्योदकक्रिया । रुदनं नैव कर्तव्यं सूतकं न च बंधुभिः ॥ इति पाखंड्यादिमरणनिर्णयः ॥

N/A

References : N/A
Last Updated : November 11, 2016

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP