TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|पुराणे|श्री कृष्णा माहात्म्य|
अध्याय ४४

श्री कृष्णा माहात्म्य - अध्याय ४४

विष्णूंच्या चरणांपासून कृष्णा नदी उत्पन्न झाली म्हणून तिचे पाणी विष्णुपादोदक आहे. त्यामुळे गंगेपेक्षाही तिचे महत्त्व अधिक आहे.


अध्याय ४४

श्रीगणेशाय नमः ॥

कृष्णा कंसारिदायिनी ॥ कृष्णा संसारहारिणी ॥ कृष्णा हंसानंदकारिणी ॥ भजा कृष्णेसि भजा हो ॥१॥

स्कंदासि म्हणती मुनी सकळ ॥ पूर्वाध्यायी ऐकिले नवल ॥ आला घरासि वैकुंठपाळ ॥ यती अतिथिस्वरूपे ॥२॥

निदैवियाने चिंतामणी ॥ येता हातासि दगड म्हणोनि ॥ फेकिजे तैसा उभयतांनी ॥ धिकारिला यती तो ॥३॥

पुढे तया दंपतीसी ॥ गती जाहली सांग कैसी ॥ वाणी मुनीची ऐकोनि ऐसी ॥ शिखीवाहन म्हणतसे ॥४॥

अहो मनुष्यजन्म दुर्लभ ॥ विप्रजन्म तो अतिदुर्लभ ॥ श्रीमंतपण ते अत्यंत दुर्लभ प्रारब्धयोगेचि घडे हे ॥५॥

सकल विद्यांमाजि निपुण ॥ असोनि यतीसी धिक्कारून ॥ मुका जाहला तो ब्राह्मण ॥ विष्णुशर्मा नामक ॥६॥

जाया तयाची होय आंधळी ॥ दोघे यापरी दुःखी जाहली ॥ कालांतरी मग मरोनि गेली ॥ दादला बाईल उभयता ॥७॥

पुढे कर्नाटकीप्रांती ॥ जन्म पावले ते दंपती ॥ अंजनानगरी वास करिती ॥ दुःखी संततीहीन हो ॥८॥

दुर्बळ लक्ष्मीहीन होउनी ॥ गेले उभयता तदा वनी ॥ तेथे पाहोनि बहुत मुनी ॥ नमन साष्टांग घातले ॥९॥

म्हणती जोडोनिया हात ॥ तुम्ही आमुचे मायातात ॥ पूर्वजन्मीचे पापवृत्त ॥ करा विदित मुनी हो ॥१०॥

ऐसे ऐकोनि उभयवचन ॥ बोलती मुनी ज्ञाननयन ॥ लोभ दुःखासि कारण ॥ लोभासि कारण द्रव्य हे ॥११॥

द्रव्यलोभे हेलना करी ॥ संतांची तो जन्मांतरी ॥ मूर्ख होय तयापरी ॥ कठोरवैखरी मुका तो ॥१२॥

हरण करी जो पुस्तक ॥ यतिद्रोही गुरुनिंदक ॥ जन्मांतरी तो मूढमूढक ॥ होय कार्तिक म्हणतसे ॥१३॥

पूर्वजन्मी तुवा यतिचा ॥ द्रोह केला म्हणोनि वाचा ॥ नाही तुलाही बायकोचा ॥ जाय डोळा कृपणत्वे ॥१४॥

जेथे होय पुराणश्रवण ॥ तीर्थ द्विजदेवसदन ॥ तेथ करिता दीपदान ॥ ज्ञानवंत होत पै ॥१५॥

स्वच्छ जयाच्या दृष्टी असती ॥ तोचि लाधे पुत्रसंतती ॥ अन्यथा फलप्राप्ती ॥ उलत होतसे ब्राह्मणा ॥१६॥

वित्तलोमे तुझे स्त्रीने ॥ लाविले यतीस धिःकाराने ॥ अंध झाली याच योगाने आणीक कथितो ऐक बा ॥१७॥

देवालय मठस्थान ॥ पुराणश्रवणाचे ठिकाण ॥ सिद्धमहापथस्थान ॥ दीप हरिला येथुनी ॥१८॥

म्हणोनि ही तुझी बाईल ॥ आंधळी जाहली कर्मबल ॥ आता प्रायश्चित्त केवळ ॥ घेवोनि निर्मळ होय गा ॥१९॥

प्रायश्चित्त धनाविणे ॥ कैसे घ्यावे दरिद्रियाने ॥ म्हणशील यापरी तरी जाणे ॥ तीर्थयात्रेसि भक्तीने ॥२०॥

तीर्थे भूमीवरी अनेक ॥ प्रयागतीर्थ मुक्तिदायक ॥ काशीमाजी तीर्थ एक ॥ पांचनद नामक पै ॥२१॥

गंगा गोदावरी कृष्णा ॥ उच्चार करिता चुके यातना ॥ तीरी होम जप स्नाना ॥ करिता संसार नुरेची ॥२२॥

स्नान सितासितामाजी ॥ करिता पातके असती जी जी ॥ ती ती होवोनि नष्ट राज्यी ॥ अमरावती होईल ॥२३॥

सितासितेचिया तीरी ॥ मरण येतांचि मुक्तिनवरी ॥ माळ घाली गळाभीतरी ॥ तारकारी म्हणतसे ॥२४॥

सिंहराशीस येता गुरू ॥ गोदावरीस नमस्कारू ॥ करोनि करिता स्नान नरू ॥ भवसागर तरेल ॥२५॥

कृष्णासुकीर्ति काय वानू ॥ जेथ कुंठित सहस्त्रवदनू ॥ नाम जियेचे पतितपावनू ॥ म्हणोनि वानू किंचित ॥२६॥

ऊर्ध्वरेतस योगयुक्त ॥ मुनी जे का तयांप्रत ॥ होय तेंचि स्थान प्राप्त ॥ कृष्णातटी वासका जे ॥२७॥

कन्यागती कृष्णातीरी ॥ राहता एक संवत्सरी ॥ नष्ट होती पातके सारी ॥ संसारवारी चुकतसे ॥२८॥

परि प्रतिग्रह कदा न घेणे ॥ प्रारब्धलाभे तुष्ट असणे ॥ क्रोधमत्सरा सोडोनि देणे ॥ भजणे कृष्णेसि अंतरी ॥२९॥

आचरिसी यापरी जरी ॥ तरीच इच्छा होय पुरी ॥ भार्येसहीत कृष्णातीरी ॥ जावोनि करी वास गा ॥३०॥

ऐसे मुनीचे ऐकोनि वचन ॥ काय करील तो ब्राह्मण ॥ सांगेल शिवाचा प्रिय नंदन ॥ मुनिजनांसी पुढे तो ॥३१॥

कृष्णकथा इक्षुदंड ॥ चाखोनि पाहता रस उदंड ॥ पावाल तृप्ति तेणे अखंड ॥ चवेचाळिसावा अध्याय हा ॥३२॥

इति स्कंदपुराणे श्रीकृष्णामाहात्म्ये चतुश्चत्वारिंशोऽध्यायः ॥४४॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2008-09-26T23:28:07.7470000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

मुंगींनीं केली मेहनत पण दगडापुढें कसली करामत

  • मुंग्यांनीं खूप कष्ट केले तरी त्यांस कांहीं दगड उचलतां येणार नाहीं किंवा त्यास भोक पाडतां येणार नाहीं. क्षुद्र मनुष्यानें कितीहि खटपट केली तरी त्याच्या हातून फार मोठें काम होऊं शकत नाहीं. 
RANDOM WORD

Did you know?

Request for Anagha Ashtami Puja vrat Sagrasangit Puja
Category : Hindu - Puja Vidhi
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.