TransLiteral Foundation
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|पुराणे|श्री कृष्णा माहात्म्य|
अध्याय ४८

श्री कृष्णा माहात्म्य - अध्याय ४८

विष्णूंच्या चरणांपासून कृष्णा नदी उत्पन्न झाली म्हणून तिचे पाणी विष्णुपादोदक आहे. त्यामुळे गंगेपेक्षाही तिचे महत्त्व अधिक आहे.


अध्याय ४८

श्रीगणेशाय नमः ॥

माझी मती द्राक्षवेली ॥ कृष्णादुधे ती वाढली ॥ गमली होती फुकट गेळी ॥ परी दुणावेल ही ॥१॥

अंबेसि पूजोनि ते तापसी ॥ आले भार्गवसुतीर्थासी ॥ जेथे अद्यापि भार्गव ऋषी ॥ करितो जपासि सकाळी ॥२॥

परम पावन तीर्थ भार्गव ॥ महिमा जयाचा अति अभिनव ॥ सांगे अमरसैन्यराव ॥ मुनिवरांसी भक्तीने ॥३॥

सकल देवांमाजि थोर ॥ ब्रह्मा विष्णू आणि शंकर ॥ तिघांमाजिही अत्यंत थोर ॥ देव कृपाघन कोणता ॥४॥

ऋषिसमाजामाजि प्रश्न ॥ यापरी निघाला अत्यंत गहन ॥ भृगुऋषी मग स्वये आपण ॥ निघे पहावयासि ॥५॥

कैलासपती सत्यराट् ॥ एक अज्ञ एक रागिट ॥ ऐसे देखोनि वैकुंठवाट ॥ धरी परीक्षक भृगुऋषी ॥६॥

तेथे दिव्य सिंहासन ॥ वरी बैसला रमारमण ॥ देखोनि यापरी उरी चरण ॥ हाणी भृगुमुनि हो ॥७॥

तदा टाकोनि खाली उडी ॥ विप्रा बसवी वर पार्थगडी ॥ आणि तयाचे पाय रगडी ॥ मांडिवरी घेउनी ॥८॥

भक्तवत्सल ब्राह्मणप्रिय ॥ म्हणे आजि मी धन्य धन्य ॥ ऐसा देवाधिदेव वंद्य ॥ पाहोनि भृगू निघाला ॥९॥

येवोनि ऋषिसमाजात ॥ म्हणे श्रेष्ठ एक रमानाथ ॥ अहो मारिली मी या लाथ ॥ परी शांत देव तो ॥१०॥

ऐसी भृगूची ऐकोनि बोली ॥ म्हणे तयाला ऋषिमंडळी ॥ साक्षात अच्युत तया मारिली ॥ लाथ कैसा पवित्र तू ॥११॥

जयाचे ऐकता भक्तचरित्र ॥ पापवर्तता होय वज्र ॥ तया मारिता लाथ रे विप्र ॥ अससी कैसा पवित्र तू ॥१२॥

यापरी परिसोनि मुनिभाषण ॥ नमोनि म्हणतसे भृगुब्राह्मण ॥ चुकलो सांगा कृपा करून ॥ पावन व्हावया उपाव ॥१३॥

तदा म्हणती मुनि ऐक ॥ कृष्णावेणीमाजि एक ॥ तीर्थसंगम विश्वतारक ॥ तेथ जावोनि पूत हो ॥१४॥

कृष्णादर्शनास्नानपान ॥ तटी करिता तप दारुण ॥ पाप जावोनि तीर्थाभिधान ॥ भृगु ऐसेचि होईल ॥१५॥

ऐकोनि यापरी तो ब्राह्मणू ॥ जावोनि करिता तपा विष्णू ॥ आला पाहोनि करी पूजनु ॥ भृगू परम प्रीतीने ॥१६॥

निष्पाप जाहलासि हे बोलून ॥ विष्णु पावला अंतर्धान ॥ ऐकता पठता हे आख्यान ॥ नष्ट होती पातके ॥१७॥

आता पुढे जंबुतीर्थ ॥ महिमा तयाचा अत्यदभुत ॥ सांगेल पार्वतीचा सुत ॥ सकळ मुनिवरांसी ॥१८॥

कृष्णकथा इक्षुदंड ॥ चाखोनि पाहता रस उदंड ॥ पावाल तृप्ति तेणे अखंड ॥ अठ्ठेचाळिसावा अध्याय हा ॥१९॥

इति स्कंदपुराणे श्रीकृष्णामाहात्म्ये भार्गवतीर्थवर्णनं नाम अष्टचत्वारिंशोऽध्यायः ॥४८॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2008-09-26T23:28:13.3770000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

चांगलें झालें तर सर्वांचें, वाईट झाले तर एकाचें

  • एखादी गोष्‍ट नीट झाली म्‍हणजे तिचे श्रेय घेण्यास पुष्‍कळ लोक पुढे येतात 
  • पण जर बिघडली तर जो तो ती अंगाबाहेर टाकून जबाबदारी टाळण्याचा प्रयत्‍न करतो. 
RANDOM WORD

Did you know?

जननशांती म्हणजे काय ? ती केव्हा करावी ?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site