TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|पुराणे|श्री कृष्णा माहात्म्य|
अध्याय १५

श्री कृष्णा माहात्म्य - अध्याय १५

विष्णूंच्या चरणांपासून कृष्णा नदी उत्पन्न झाली म्हणून तिचे पाणी विष्णुपादोदक आहे. त्यामुळे गंगेपेक्षाही तिचे महत्त्व अधिक आहे.


अध्याय १५

श्रीगणेशाय नमः ॥

कृष्णामासससरोवरी ॥ भक्तहंस विहार करी ॥ अभक्तकाक दुःखवारी ॥ सेवन करी अहर्निशी ॥१॥

आता कृष्णाचरणकमला ॥ नमोनि सेवा कथारसाला ॥ कैसा चंद्रिकासंग जाहला ॥ गोष्पदापासाव सहस्त्रधेनु ॥२॥

नारद म्हणे ऋषींप्रती ॥ बैसोनिया उंदरावरती ॥ कैलासी जाता गणपति ॥ उडुपति हांसे पडतांची ॥३॥

तव आला गणेशा राग ॥ म्हणे नोहे हा साधुमार्ग ॥ भाद्रशुद्ध चतुर्थीयोग ॥ येता अदृश्य जगा तू ॥४॥

तये दिनी तुजला नर ॥ बळेचि पाहता आळ थोर ॥ मिथ्याचि येऊनि तो पामर ॥ दुःख फार भोगील ॥५॥

चंद्र शापलासे जाणून ॥ आला तात्काळ चतुरानन ॥ चंद्रासि गेला धिःकारून ॥ कैलासनगी तयासह ॥६॥

गणाध्यक्षाची घेऊनि भेटी ॥ नमिती मृगांक परमेष्ठी ॥ सद्‌गदीत होऊनिया कंठी ॥ स्तविती तुष्टीस्तव तया ॥७॥

आदिमूर्ति गजानना ॥ ब्रह्मा विष्णु शिवकारणा ॥ मंगलधामा सनातना ॥ शरण चरणा पातलो ॥८॥

ऐशी ऐकोनि ब्रह्मस्तुति ॥ प्रसन्न होय मंगलमूर्ति ॥ बोले माझी वृथा उक्ति ॥ कल्पांतीही न होय ॥९॥

यापरी परिसोनि बोले विधी ॥ तू अससी दयानिधी ॥ मुक्त करी गा कल्पनिधी ॥ देवाधिदेवा गणेशा ॥१०॥

गणेश म्हणे मजप्रति ॥ शुक्ल भाद्रपद चतुर्थी ॥ येता भक्तीने जे पूजिती ॥ पावती ते शुद्ध यश ॥११॥

भाद्रशुद्ध चतुर्थीसी ॥ पाहू नये कलानिधीसी ॥ कृष्णेचे उत्तर दिशेसी ॥ जावोनि शशी तप करो ॥१२॥

होईल तो शापमुक्त ॥ ऐसे ऐकता गणेशसूक्त ॥ वंदोनि शशी दोघांप्रत ॥ जाय तपा सह्याद्री ॥१३॥

तेथे सिद्धेशसन्निधी ॥ वर्षे सोळा कलानिधी ॥ पंचाक्षरी जपे साधी ॥ कार्य सिद्धेशकृपेने ॥१४॥

सिद्धेश्वराचा पद्महस्त ॥ मस्तकी पडता शापमुक्त ॥ शशी स्थापिला शिवे जेथ ॥ निघे तेथोनि चंद्रिका ॥१५॥

मिळाली कृष्णेस येऊन ॥ तेथ करिता स्नान दान ॥ मोक्ष लाधे शीघ्र जन ॥ शंका मनी नसावी ॥१६॥

चंद्रिका कृष्णासंगमावरी ॥ श्रवण येता सोमवारी ॥ सक्तुपिंडे श्राद्ध करी ॥ तारी सप्त कुलांसी ॥१७॥

चंद्रिका तीर्थाहूनि दूर ॥ तीन सहस्त्र धनुषांवर ॥ निर्जना नदी मनोहर ॥ संगमचरित्र ऐका ते ॥१८॥

कृष्णानदीचे दक्षिणतीरी ॥ असे निर्जना नाम शबरी ॥ बहुत वर्षे तप करी ॥ अंधकारि तुष्ट व्हावया ॥१९॥

तिचा देखोनिया भाव ॥ साक्षात झाला महादेव ॥ भक्तार्तीनाशक सदाशिव ॥ माग वर म्हणतसे ॥२०॥

येरी म्हणे ममाश्रमी ॥ यज्ञसाधन खदिरनामी ॥ जलरूप व्हावे तेथून मी ॥ कृष्णाजीवनी मिळावे ॥२१॥

बरे बोलोनि महेश्वर ॥ शबरीस पाहे करुणाकर ॥ खदिरमूलापासाव नीर ॥ सत्वर वाहू लागले ॥२२॥

तेचि निर्जना नदी जाहली ॥ जाऊनि कृष्णेप्रति मिळाली ॥ हेचि कथा तुम्हा वर्णिली ॥ ऐकता जाळी पापखंडे ॥२३॥

कन्यागती श्राद्ध करिता ॥ मुक्त होय मातापिता ॥ निर्जनासंगमी तर्पण करता ॥ पितर होती सोमप ॥२४॥

श्रवण नक्षत्र सोमवारी ॥ निर्जनासंगमी जो स्नान करी ॥ सप्त पितरां तो उद्धरी ॥ शंका अंतरी नसावी ॥२५॥

नारद म्हणे मुनिजना ॥ आणीक असती तीर्थे नाना ॥ पुढले अध्यायी करीन कथना ॥ पावन गणेशप्रवरादि ॥२६॥

हा अध्याय करिता श्रवण ॥ निःसत्त्व होय भवबंधन ॥ कृष्णाप्रसादे नारायण ॥ मुक्तिसदन देईल ॥२७॥

कृष्णाकथा इक्षुदंड ॥ चाखोनि पाहता रस उदंड ॥ पावाल तृप्ती तेणे अखंड ॥ पंचदशोऽध्याय हा ॥२८॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2008-09-26T23:27:00.0370000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

आम्ही तुम्ही भाऊ भाऊ, आमचा कोंडा तुमचे पोहे मिळून मिसळून फुंकून खाऊं

  • स्वतःचा कोंडा व दुसर्‍याचे पोहे एकत्र करून फुंकून खाल्यास आपला कोंडा त्याला जाईल व त्याचे पोहे आपणास मिळतील. कोंडा उडून जाईल व पोहे खाण्यात येतील. याप्रमाणे आपल्याजवळ निरुपयोगी वस्तु दुसर्‍यास देऊन त्याची उपयुक्त वस्तु मिळविण्याचा स्वार्थी प्रयत्‍न करण्याबद्दल योजतात. 
RANDOM WORD

Did you know?

अशुभ कार्य करून आल्यावर, घरात प्रवेश करण्यापूर्वी पाय कां धुवावेत?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site