मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|पोथी आणि पुराण|श्री कृष्णा माहात्म्य|
अध्याय ११

श्री कृष्णा माहात्म्य - अध्याय ११

विष्णूंच्या चरणांपासून कृष्णा नदी उत्पन्न झाली म्हणून तिचे पाणी विष्णुपादोदक आहे. त्यामुळे गंगेपेक्षाही तिचे महत्त्व अधिक आहे.


श्रीगणेशाय नमः ॥

कृष्णारामचंद्र समीप येता ॥ भक्तभरता लक्ष्मीपिता ॥ उचंबळोनी सन्मुख जाता ॥ हर्ष चित्ती न समाये ॥१॥

आता श्रोते सावधान ॥ रामतीर्थाचे महिमान ॥ जे का भैरवतीर्थापासून ॥ पंचवीस धनु ऐका ते ॥२॥

अयोध्याधिपति दशरथ ॥ रामनामे तयाचा सुत ॥ जो का साक्षात् रमाकांत ॥ रावणांतक अवतरे ॥३॥

एक बाण एक वचन ॥ एक पत्‍नी प्रजापालन ॥ करिता औरस पुत्रासमान ॥ आश्चर्य एक जाहले ॥४॥

साकेतवासी एक ब्राह्मण ॥ जयशर्मा जया अभिधान ॥ तयाचा असे एक नंदन ॥ पंचहायन वयाचा ॥५॥

होता तयाचे मौजीबंधन ॥ ब्रह्मचारी पावला तात्काळ मरण ॥ मातापिता करिती रुदन ॥ मूर्च्छायमान होऊनी ॥६॥

प्रेत घेऊनि शोक करित ॥ येऊनि राजद्वारी टाकित ॥ म्हणे अरे सीताकांत ॥ थोर आकांत करीतचि ॥७॥

अरे पापिष्ठा राघवा ॥ बाळ नेला रे हा दैवा ॥ देतो तुझिये द्वारी जीवा ॥ दुजी हत्या घे माथा ॥८॥

प्रजेसि आले अकाली मरण ॥ यासि असे राजा कारण ॥ बाळ माझा राजीव नयन ॥ तुझे पायी ठेविला ॥९॥

मस्तक आपटीतसे धरणी ॥ पाहोनिया राजमणी ॥ तया आश्वासन देऊनी ॥ शोधाकारणे निघाला ॥१०॥

वनी उपवनी गिरिकंदरी ॥ शोधित जाय सप्तशिखरी ॥ तो एक धूम्रपान करी ॥ शूद्र ऐसा देखिला ॥११॥

चकित होऊनिया राम ॥ म्हणे अधर्माचे हेचि वर्म ॥ शूद्रे आचरिला विप्रधर्म ॥ स्वधर्म सोडिला पापिष्ठे ॥१२॥

ऐसा विचार करोनी ॥ शूद्रतापस मारोनी ॥ रामराजा निघे तेथुनी ॥ निजसदनी यावया ॥१३॥

घरी येऊनी जव पाहत ॥ ब्राह्मण ससुत आनंदित ॥ म्हणे जाहला बाळ जिवंत ॥ सुखी नांद राजया ॥१४॥

घेऊनिया आपुला बाळ ॥ विप्र गेला पाहोनि नवल ॥ साशंक होवोनि राम केवल ॥ वसिष्ठासी पुसतसे ॥१५॥

अधर्माचा नाश केला ॥ तापसवध परि घडला ॥ वसिष्ठ म्हणती पुण्यजला ॥ कृष्णा सेवी आदरे ॥१६॥

ऐसी ऐकोनि गुरुवाणी ॥ कृष्णेसि आला कोदंडपाणि ॥ धनुष्कोटिने कुंडे खणी ॥ पांच स्नान करावया ॥१७॥

तेच झाले रामतीर्थ ॥ ब्रह्मसत्र असे जेथ ॥ स्नान करोनी राम तेथ ॥ लक्ष गोदान देतसे ॥१८॥

मुक्त जाहला अयोध्यानाथ ॥ रामेशलिंग स्थापित तेथ ॥ नारद ऋषींस सांगत ॥ पुण्य अमित रामतीर्थी ॥१९॥

कार्तिकपौर्णिमाकृतिकेसी ॥ स्नान करिता रामतीर्थासी ॥ द्वादशाब्दव्रतफलासी ॥ पावे रामेशकृपेने ॥२०॥

भक्तिपूर्वक श्राद्ध करिता ॥ सप्त कुलांचा उद्धार तत्त्वता ॥ हा अध्याय श्रवण करिता ॥ मुक्तता होय तात्काळ ॥२१॥

पुढले अध्यायी भीमकुंड ॥ महिमा सांगेल स्कंद प्रचंड ॥ सोडोनिया वाद वितंड ॥ ब्रह्मांडनायक वश करा ॥२२॥

कृष्णाकथा इक्षुदंड ॥ चाखोनि पाहता रस उदंड ॥ तृप्ति पावाल तेणे अखंड ॥ एकादशोऽध्याय वर्णिला ॥२३॥

इति श्रीस्कंदपुराणे श्रीकृष्णामाहात्म्ये रामतीर्थवर्णनं नाम एकादशोऽध्यायः ॥

N/A

References : N/A
Last Updated : September 26, 2008

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP