मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|गाणी व कविता|सगनभाऊ|लावणी संग्रह : १|
निवाडा

सगनभाऊ - निवाडा

सगनभाऊंची लावणी म्हणजे मराठी साहित्याला पडलेले लावण्यरूप स्वप्नच.


सवति सवतिचा कजिया लाउनी तुम्ही देता स्वामीराया ॥

लाउनी पदर मुखी आडवा हसता नाही तुम्हा तिळभर माया ॥ध्रु०॥

मी वचनाची खरी राजसा साक्ष तुझ्या चरणाजवळी ॥

उत्तरासि प्रतिउत्तर दिधले नाही तुम्हा कवणे काळी ॥

सखीला तुम्ही जवळ घेता मला ठेविता दुर महाली ॥

रोज उठोन पाहाते नित्य बसविली तुम्ही तिजवर पाळी ॥चाल॥

काय आवड आहे जिवलगा तुम्हाला तिची जी जी जी ॥

मी गोरी गोमटी आवड तुम्हा सवतिची जी जी जी ॥

मग मागुन केली तिच जाहली प्रितीची जी जी जी ॥

लाऊन कडी द्वाराची रावजी बसता गंजिफा खेळाया ॥१॥

दुसरी म्हणे ऐक राजसा गोष्ट सांगते तुजपाशी ॥

वडिल जाहले म्हणुन काय तिनदा टाकुन बोले सवत मसी ॥

हि म्हणती मी फार चांगली इचे गोरेपण इजपासी ॥

मी अमंगळ जर असेल चांगुलपण दावित नाही ही कोणासी ॥चाल॥

हि मलाच म्हणते स्वामी माझा फितविला जी जी जी ॥

सवतिने साधला वैर सुतनी सुतविला जी जी जी ॥

काय करूनि चेटक करणी मथविला जी जी जी ॥

बग गुती गुतविला लाविले मला मंदिरी झुरवाया ॥२॥

साजव म्हणे ऐक सुंदरी दोघिसारख्या तुम्हि मजला ॥

तुला उणे काय केले साजणी गडे अन्नपाण्याला ॥

वस्ता थारा एक सारख्या देतो तुम्हाला घालायला ॥

उंच मोलाची वस्त्र सारखी देतो तुम्हा नेसायला ॥चाल॥

कोण्या गोष्टीची कमी नाही आजवर जी जी जी ॥

जे मागशील ते देईन भरला अंबर जी जी जी ॥

तुम्ही आपल्यामधी का करिता किरकिर जी जी जी ॥

किरकिर करिता रोज येता कपाळ माझे उठवाया ॥३॥

सगनभाऊ म्हणे निवडिला न्याय दोघीचा हा जाणा ॥

एकमेकिची चाडाडी सांगतिल आपण आणू नये मना ॥४॥

N/A

References : N/A
Last Updated : October 11, 2012

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP