संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|अष्टोत्तरशतनामावलिः|

तुलसी अष्टोत्तरशतनामावलिः

अष्टोत्तरशतनामावलिः म्हणजे देवी देवतांची एकशे आठ नावे, जी जप करताना म्हणावयाची असतात. नावे घेताना १०८ मण्यांची जपमाळ वापरतात.
Ashtottara shatanamavali means 108 names of almighty God and Godess

 

॥ तुलसी अष्टोत्तरशतनामावलिः ॥

ॐ श्री तुलस्यै नमः ॥

ॐ नन्दिन्यै नमः ॥

ॐ देव्यै नमः ॥

ॐ शिखिन्यै नमः ॥

ॐ धारिण्यै नमः ॥

ॐ धात्र्यै नमः ॥

ॐ सावित्र्यै नमः ॥

ॐ सत्यसन्धायै नमः ॥

ॐ कालहारिण्यै नमः ॥

ॐ गौर्यै नमः ॥

ॐ देवगीतायै नमः ॥

ॐ द्रवीयस्यै नमः ॥

ॐ पद्मिन्यै नमः ॥

ॐ सीतायै नमः ॥

ॐ रुक्मिण्यै नमः ॥

ॐ प्रियभूषणायै नमः ॥

ॐ श्रेयस्यै नमः ॥

ॐ श्रीमत्यै नमः ॥

ॐ मान्यायै नमः ॥

ॐ गौर्यै नमः ॥

ॐ गौतमार्चितायै नमः ॥

ॐ त्रेतायै नमः ॥

ॐ त्रिपथगायै नमः ॥

ॐ त्रिपादायै नमः ॥

ॐ त्रैमूर्त्यै नमः ॥

ॐ जगत्रयायै नमः ॥

ॐ त्रासिन्यै नमः ॥

ॐ गात्रायै नमः ॥

ॐ गात्रियायै नमः ॥

ॐ गर्भवारिण्यै नमः ॥

ॐ शोभनायै नमः ॥

ॐ समायै नमः ॥

ॐ द्विरदायै नमः ॥

ॐ आराद्यै नमः ॥

ॐ यज्ञविद्यायै नमः ॥

ॐ महाविद्यायै नमः ॥

ॐ गुह्यविद्यायै नमः ॥

ॐ कामाक्ष्यै नमः ॥

ॐ कुलायै नमः ॥

ॐ श्रीयै नमः ॥

ॐ भूम्यै नमः ॥

ॐ भवित्र्यै नमः ॥

ॐ सावित्र्यै नमः ॥

ॐ सरवेदविदाम्वरायै नमः ॥

ॐ शंखिन्यै नमः ॥

ॐ चक्रिण्यै नमः ॥

ॐ चारिण्यै नमः ॥

ॐ चपलेक्षणायै नमः ॥

ॐ पीताम्बरायै नमः ॥

ॐ प्रोत सोमायै नमः ॥

ॐ सौरसायै नमः ॥

ॐ अक्षिण्यै नमः ॥

ॐ अम्बायै नमः ॥

ॐ सरस्वत्यै नमः ॥

ॐ सम्श्रयायै नमः ॥

ॐ सर्व देवत्यै नमः ॥

ॐ विश्वाश्रयायै नमः ॥

ॐ सुगन्धिन्यै नमः ॥

ॐ सुवासनायै नमः ॥

ॐ वरदायै नमः ॥

ॐ सुश्रोण्यै नमः ॥

ॐ चन्द्रभागायै नमः ॥

ॐ यमुनाप्रियायै नमः ॥

ॐ कावेर्यै नमः ॥

ॐ मणिकर्णिकायै नमः ॥

ॐ अर्चिन्यै नमः ॥

ॐ स्थायिन्यै नमः ॥

ॐ दानप्रदायै नमः ॥

ॐ धनवत्यै नमः ॥

ॐ सोच्यमानसायै नमः ॥

ॐ शुचिन्यै नमः ॥

ॐ श्रेयस्यै नमः ॥

ॐ प्रीतिचिन्तेक्षण्यै नमः ॥

ॐ विभूत्यै नमः ॥

ॐ आकृत्यै नमः ॥

ॐ आविर्भूत्यै नमः ॥

ॐ प्रभाविन्यै नमः ॥

ॐ गन्धिन्यै नमः ॥

ॐ स्वर्गिन्यै नमः ॥

ॐ गदायै नमः ॥

ॐ वेद्यायै नमः ॥

ॐ प्रभायै नमः ॥

ॐ सारस्यै नमः ॥

ॐ सरसिवासायै नमः ॥

ॐ सरस्वत्यै नमः ॥

ॐ शरावत्यै नमः ॥

ॐ रसिन्यै नमः ॥

ॐ काळिन्यै नमः ॥

ॐ श्रेयोवत्यै नमः ॥

ॐ यामायै नमः ॥

ॐ ब्रह्मप्रियायै नमः ॥

ॐ श्यामसुन्दरायै नमः ॥

ॐ रत्नरूपिण्यै नमः ॥

ॐ शमनिधिन्यै नमः ॥

ॐ शतानन्दायै नमः ॥

ॐ शतद्युतये नमः ॥

ॐ शितिकण्ठायै नमः ॥

ॐ प्रयायै नमः ॥

ॐ धात्र्यै नमः ॥

ॐ श्री वृन्दावन्यै नमः ॥

ॐ कृष्णायै नमः ॥

ॐ भक्तवत्सलायै नमः ॥

ॐ गोपिकाक्रीडायै नमः ॥

ॐ हरायै नमः ॥

ॐ अमृतरूपिण्यै नमः ॥

ॐ भूम्यै नमः ॥

ॐ श्री कृष्णकान्तायै नमः ॥

ॐ श्री तुलस्यै नमः ॥

N/A

References : N/A
Last Updated : October 15, 2010

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP