संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|अष्टोत्तरशतनामावलिः|
सुब्रह्मण्याष्टोत्तरशतनामावलिः

सुब्रह्मण्याष्टोत्तरशतनामावलिः

अष्टोत्तरशतनामावलिः म्हणजे देवी देवतांची एकशे आठ नावे, जी जप करताना म्हणावयाची असतात. नावे घेताना १०८ मण्यांची जपमाळ वापरतात.
Ashtottara shatanamavali means 108 names of almighty God and Godess.ॐ स्कन्दाय नमः
ॐ गुहाय नमः
ॐ षण्मुखाय नमः
ॐ फालनेत्रसुताय नमः
ॐ प्रभवे नमः
ॐ पिङ्गलाय नमः
ॐ कृत्तिकासूनवे नमः
ॐ शिखिवाहाय नमः
ॐ द्विषड्भुजाय नमः
ॐ द्विषण्णेत्राय नमः १०
ॐ शक्तिधराय नमः
ॐ पिशिताशप्रभंजनाय नमः
ॐ तारकासुरसंहारिणे नमः
ॐ रक्षोबलविमर्दनाय नमः
ॐ मत्ताय नमः
ॐ प्रमत्ताय नमः
ॐ उन्मत्ताय नमः
ॐ सुरसैन्यसुरक्षकाय नमः
ॐ देवसेनापतये नमः
ॐ प्राज्ञाय नमः २०
ॐ कृपालवे नमः
ॐ भक्तवत्सलाय नमः
ॐ उमासुताय नमः
ॐ शक्तिधराय नमः
ॐ कुमाराय नमः
ॐ क्रौञ्चदारणाय नमः
ॐ सेनान्ये नमः
ॐ अग्निजन्मने नमः
ॐ विशाखाय नमः
ॐ शंकरात्मजाय नमः ३०
ॐ शिवस्वामिने नमः
ॐ गणस्वामिने नमः
ॐ सर्वस्वामिने नमः
ॐ सनातनाय नमः
ॐ अनन्तशक्तये नमः
ॐ अक्षोभ्याय नमः
ॐ पार्वतीप्रियनन्दनाय नमः
ॐ गंगासुताय नमः
ॐ शरोद्भूताय नमः
ॐ आहूताय नमः ४०
ॐ पावकात्मजाय नमः
ॐ जृंभाय नमः
ॐ विजृंभाय नमः
ॐ उज्जृंभाय नमः
ॐ कमलासनसंस्तुताय नमः
ॐ एकवर्णाय नमः
ॐ द्विवर्णाय नमः
ॐ त्रिवर्णाय नमः
ॐ सुमनोहराय नमः
ॐ चतुर्वर्णाय नमः ५०
ॐ पञ्चवर्णाय नमः
ॐ प्रजापतये नमः
ॐ अहस्पतये नमः
ॐ अग्निगर्भाय नमः
ॐ शमीगर्भाय नमः
ॐ विश्वरेतसे नमः
ॐ सुरारिघ्ने नमः
ॐ हरिद्वर्णाय नमः
ॐ शुभकराय नमः
ॐ वासवाय नमः ६०
ॐ वटुवेषभृते नमः
ॐ पूष्णे नमः
ॐ गभस्तये नमः
ॐ गहनाय नमः
ॐ चन्द्रवर्णाय नमः
ॐ कलाधराय नमः
ॐ मायाधराय नमः
ॐ महामायिने नमः
ॐ कैवल्याय नमः
ॐ शंकरात्मजाय नमः ७०
ॐ विश्वयोनये नमः
ॐ अमेयात्मने नमः
ॐ तेजोनिधये नमः
ॐ अनामयाय नमः
ॐ परमेष्ठिने नमः
ॐ परब्रह्मणे नमः
ॐ वेदगर्भाय नमः
ॐ विराट्सुताय नमः
ॐ पुलिन्दकन्याभर्त्रे नमः
ॐ महासारस्वतप्रदाय नमः ८०
ॐ आश्रिताखिलदात्रे नमः
ॐ चोरघ्नाय नमः
ॐ रोगनाशनाय नमः
ॐ अनन्तमूर्तये नमः
ॐ अनन्ताय नमः
ॐ शिखण्डीकृतकेतनाय नमः
ॐ डंभाय नमः
ॐ परमडंभाय नमः
ॐ महाडंभाय नमः
ॐ वृषाकपये नमः ९०
ॐ कारणोपात्तदेहाय नमः
ॐ कारणातीतविग्रहाय नमः
ॐ अनीश्वराय नमः
ॐ अमृताय नमः
ॐ प्राणाय नमः
ॐ प्राणायामपरायणाय नमः
ॐ विरुद्धन्त्रे नमः
ॐ वीरघ्नाय नमः
ॐ रक्तश्यामगलाय नमः
ॐ महते नमः १००
ॐ सुब्रह्मण्याय नमः
ॐ गुहाय नमः
ॐ गुण्याय नमः
ॐ ब्रह्मण्याय नमः
ॐ ब्राह्मणप्रियाय नमः
ॐ वंशवृद्धिकराय नमः
ॐ वेदवेद्याय नमः
ॐ अक्षयफलप्रदाय नमः १०८
 इतिसुब्रह्मण्याष्टोत्तरशतनामावलिः

N/A

References : N/A
Last Updated : February 15, 2018

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP